zorgvuldige creativiteit

Expertise

Wij werken altijd met respect voor natuur, oorsprong en omgeving. En met aandacht voor detail, functie en duurzaamheid. Zorgvuldige creativiteit noemen we dat. Zo ontstaan gebouwen die niet alleen bestaan, maar iets toevoegen. Gebouwen met waarde.

Nieuwbouw

Van Hoogevest heeft de laatste 10 jaar meer jonge architecten in dienst genomen om de vele opdrachten in de nieuwbouw te kunnen bemannen. Naast schoolgebouwen voor primair onderwijs ontwerpt Van Hoogevest brede scholen en Multifunctionele Accommodaties. In de zorg is de focus op wonen, maar ook op leren door het ontwerp van scholen voor speciaal onderwijs. Voor deze specifieke doelgroep is het leuk om als architect een veilige omgeving te creëren waarin het kind zich kan ontplooien binnen de mogelijkheden die er zijn. Nog steeds ontwerpt Van Hoogevest nieuwe kerken voor allerlei gezindten, waaronder kerk de Rank in Nieuwegein en een nieuwe kerk voor de Gereformeerde Gemeente in Scherpenzeel. Bij herbestemming en herontwerp van bestaande gebouwen werken de nieuwbouw en restauratieafdeling nauw samen.

Bekijk al onze nieuwbouwprojecten

Erfgoed

De restauratietak is ontwikkeld vanuit ervaring met kleine en grote kerkrestauraties. Door het integraal herstel van Dudok’s raadhuis in Hilversum kreeg het bureau ervaring met Jonge Monumenten. Daarna volgden meer jonge monumenten, zoals het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, het Koninklijk Huisarchief in Den Haag, het Tweede Kamercomplex in Den Haag, de Rijksmunt in Utrecht, de nieuwe Sint-Bavo kathedraal in Haarlem en de restauratie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Na de opdracht voor de restauratie van kasteel Amerongen volgden meer kastelen, waaronder museum Huis Doorn, kasteel Heemstede en kasteel Waardenburg. Steeds vaker worden monumenten herbestemd of aangepast voor een breder gebruik. Onder interventie zijn een aantal van onze opdrachten ondergebracht die tot deze categorie behoren. Van Hoogevest Architecten is lid van de branchevereniging VAWR en gecertificeerd als restauratiearchitect door GEAR.

Bekijk al onze erfgoedprojecten

Advies

Bij de afdeling Consultancy wordt de kennis van monumenten ingezet voor duurzaam behoud. Regelmatig onderhoud voorkomt kostbare integrale restauraties. Hoe beheerders van grote en kleine monumentale gebouwen dit onderhoud moeten aanpakken wordt verwoord in onderhoudsplannen. Hierin worden de te verwachten onderhoudswerkzaamheden en de daarbij behorende subsidiabele en niet-subsidiabele kosten op een rij gezet, verspreid over een tiental jaren. Ook wordt de kennis ingezet voor het maken van zogenaamde BRIM-plannen, de regeling voor instandhoudingssubsidie ten behoeve van monumentale gebouwen. Van Hoogevest werkt nauw samen met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en andere subsidieverlenende instanties.

Onderzoek

Architectuurhistorisch onderzoek wordt verzorgd door de afdeling Kariatiden. Deze expertise is door het bureau aangetrokken vanuit de visie dat onderzoek een essentieel onderdeel is van het ontwerpproces, zowel in de restauratie als in de nieuwbouwsector. Kennis van de groei en waarde van een monument maakt het mogelijk om historisch gefundeerde keuzes te maken in het restauratieproces. Ook in het nieuwbouwontwerp wordt gezocht naar een goede relatie tot de omgeving. Door integratie van kennis over de waarde van de aanwezige bebouwing/landschap is het mogelijk om contextuele architectuur te ontwerpen. Binnen deze afdeling wordt naast onderzoek voor restauratie van monumenten, ook gepubliceerd over werk van de architecten en wordt de website beheerd.

Bekijk al onze adviesprojecten