bouwen op historie

Bureau

Van Hoogevest Architecten is opgericht in 1909. Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan hebben we een jubileumboek samengesteld waarin het werk en samenhangende thematiek wordt behandeld die drie generaties Van Hoogevest heeft bewogen: Bouwen op Historie, 100 jaar Van Hoogevest Architecten. Sindsdien bouwen wij voort op deze traditie en ontwerpen scholen en restaureren en renoveren monumentale gebouwen. Het werken aan Nederlands cultureel erfgoed is onze corebusiness geworden.

ZO ONTSTAAN GEBOUWEN DIE NIET ALLEEN BESTAAN, MAAR IETS TOEVOEGEN

Van Hoogevest Architecten is een breed geori├źnteerd architectenbureau met een hecht team van architecten, projectleiders, (technisch) ontwerpers, architectuurhistoricus, kostendeskundigen en bestekschrijvers. Samen hebben we de kennis in huis om het gehele ontwerp- en bouwproces te begeleiden: van onderzoek, ontwerp tot en met directievoering en toezicht bij uitvoering van het werk. Vaak laten opdrachtgevers ons niet los en worden we gevraagd voor de nazorg in de vorm van onderhoudsplanning en begeleiding van onderhoudswerkzaamheden.

We werken aan opdrachten vanuit gedegen onderzoek, komen met ons team tot structurele oplossingen die zo vanzelfsprekend lijken dat ze niet direct opvallen. Bij interventies in monumentale gebouwen zoeken we naar evenwicht tussen behouden en vernieuwen, maken een historisch onderbouwde afweging en beheersen de kunst van het weglaten. Hierin komt ons vakmanschap tot uitdrukking.

Wij werken altijd met respect voor natuur, oorsprong en omgeving. En met aandacht voor detail, functie en duurzaamheid. Zorgvuldige creativiteit noemen we dat. Zo ontstaan gebouwen die waarde toevoegen.

Wij zijn ons bewust van de impact van architectuur op de openbare ruimte. Bij nieuwe gebouwen en bij bestaande gebouwen. Wij ontwerpen voor mensen. Voor opdrachtgever en gebruiker. Voor passant en bezoeker. Dat doen we altijd vanuit de intrinsieke motivatie om hoogwaardige kwaliteit te leveren. Dankzij onze brede expertise kunnen we het volledige traject verzorgen.

Wij kijken vooruit en wij kijken terug. Want vakmanschap is van alle tijden. Door te blijven onderzoeken en onze kennis te vergroten, komen we tot oplossingen die boven alles passen en verrijken.