Disclaimer

Alle onderstaande mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite, als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld om informatie te delen. Hoewel Van Hoogevest Architecten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor wat betreft juistheid en volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, is omgegaan, kan geen garantie worden verleend dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of ommissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Van Hoogevest Architecten is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.