Waardenstelling International School Alberdingk Thijm

In 2010 is door Carien de Boer-van Hoogevest bouwhistorisch onderzoek gedaan met daaraan gerelateerd een waardenstelling, verband houdend met de International School Alberdingk Thijm in Hilversum

In 2010 deed Carien de Boer-van Hoogevest bouwhistorisch onderzoek in opdracht van de Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm naar de International School in Hilversum aan de Emmastraat 56. Het schoolgebouw is in het Interbellum-tijdperk ontworpen door Nicolaas Andriessen (1892 Р1947).

 

Nicolaas Andriessen

Zijn vader was gemeentearchitect van Hilversum en werd opgevolgd door Willem Marinus Dudok. De architectuur van Dudok is van grote invloed geweest op het werk van Andriessen. In het rapport (klik hier) is een overzicht gegeven van het werk van Andriessen, de plek van het ATC in zijn oeuvre en een overzicht van de latere uitbreidingen van de school. Op basis daarvan is een waardenstelling gemaakt. Vanuit die waardering zijn door architect Herman Bakker nieuwe plannen ontwikkeld voor uitbreiding van het ATC dat op 14 november 2013 is heropend.

Tekening: detail van de ontwerptekening van Andriessen, Streekarchief Hilversum