Stadsschouwburg Utrecht

De Stadsschouwburg Utrecht wordt gerenoveerd. Begin september 2015 is de Blauwe Zaal opnieuw in gebruik genomen

In 2012 is de renovatie van de Stadsschouwburg in Utrecht van start gegaan. De verbouwing is gefaseerd uitgevoerd om het theaterprogramma zoveel mogelijk te kunnen continueren. Begin september 2015 is onder meer de Blauwe Zaal heropend en vond de eerste voorstelling plaats in deze tot vlakke vloertheater verbouwde toneelzaal. De tribune kan worden ingeschoven zodat de multifunctionaliteit optimaal is. De ingebouwde techniek en installatietechnische voorzieningen hebben het energieverbruik binnen het jaren 40 gebouw van Dudok sterk teruggedrongen.

Renovatie restaurant Zindering

De renovatie omvat ook de modernisering en aanpassing van restaurant Zindering, de clustering van kantoorruimtes in het souterrain, renovatie van de foyers en verbetering van de logistiek, met een heldere scheiding van verkeersstromen. Momenteel wordt de grote Douwe Egbertszaal gerenoveerd. In het vernieuwde entreegebied is een stadscafé Mevrouw Dudok geïntegreerd dat komende maand zal opengaan. Het restaurant Zindering op de verdieping is tegelijk met de heringebruikname van de Blauwe Zaal geopend voor het publiek. Het interieurontwerp is van de hand van het Amsterdamse ontwerpbureau Concrete.

Fotografie Frank Hanswijk