Stadhuis Gouda

Het oude stadhuis van Gouda met zijn kenmerkende gotische uitstraling krijgt een nieuwe functie en daar mogen wij aan bijdragen! Al 750 jaar staat boven de entree van het stadhuis de Latijnse tekst Audite et Alteram Partem te lezen, hetgeen betekent luister ook naar de ander(e kant). In de herbestemming van het stadhuis krijgt dit opschrift opnieuw betekenis omdat samenleven de centrale gedachte is van waaruit de programmering en de daartoe nodige ingrepen zijn vormgegeven.

Opgave

De voorliggende opgave voor Stadhuis Gouda omvat inpassing van een nieuw programma rondom de thema’s ontmoeten, vieren en inspireren. Ook zal het stadhuis toegankelijk worden gemaakt voor publiek. Er wordt een betere en meer uitnodigende verbinding gerealiseerd tussen stadhuis en het marktplein, zowel aan de formele voorzijde als aan de informele achterzijde. Ook maken we het stadhuis waar mogelijk integraal toegankelijk, waarbij gelijkwaardigheid van routing en faciliteiten vooropstaat.

Overlappende tijdslagen

Het stadhuis is gebouwd in 1450 in gotische stijl. In de eeuwen daarna is het gebouw vele malen aangepast aan een veranderende manier van besturen en samenhangend ander gebruik van het stadhuis. Zo ontstonden vele architectonische en cultuurhistorische tijdslagen die nog steeds verborgen of zichtbaar aanwezig zijn in het gebouw. De meest beeldbepalende verandering onderging het stadhuis in de restauratieperiode 1947 tot 1952, toen naar ontwerp van architect Ad van der Steur een nieuw kleuren- en materialenpalet samenhang bracht in de verschillende tijdslagen in het interieur. Bij de restauratie van de gevels greep Van der Steur terug op de originele gotische stijl. Bij de nu voorliggende herbestemmingsopgave is gekeken naar mogelijkheden om de nieuwe functionele ingrepen te koppelen aan een herstel van de verloren gegane ruimtelijke kwaliteit van oudere tijdslagen.

impressies en 3D modellen

Om het stadhuis goed in beeld te krijgen is een pointcloud gemaakt door Pelser Hartman. Op basis hiervan en aangevuld met informatie van oude foto’s, heeft Van Hoogevest Architecten een REVIT-model gemaakt waarin de architect en adviseurs gezamenlijk kunnen werken. Vanuit dit model is het ook mogelijk om goede impressies te maken die de opdrachtgever en gebruikers inzicht geven in mogelijkheden voor gebruik en nieuwe afwerkingen.

Verduurzaming

Naast een herbestemmingsopgave ligt er ook een verduurzamingsopgave. Het team heeft een hoog ambitieniveau, waarbij het doel is om de CO2-uitstoot met minimaal 52% te reduceren door middel van een samenstel van verduurzamende maatregelen. Isolatie van vensters door middel van achterzetbeglazing en het isoleren van zoldervloeren in combinatie met een lage temperatuurverwarming zal een forse reductie opleveren in energieverbruik. Indien mogelijk zal het stadhuis gasloos worden gemaakt. Het ontwerp dat nu wordt ontwikkeld borgt de aanwezige monumentwaarde en zoekt met subtiele ingrepen naar een optimale inpassing van de nieuwe functie. Het stadhuis Gouda krijgt hiermee weer een nieuwe inbedding in de stad!

Opdrachtgever Gemeente Gouda
Architect Van Hoogevest Architecten
Adviseur Installaties en bouwfyscia DWA
Adviseur constructies De Prouw
Pointcloud Pelser Hartman
Fotografie bestaande toestand Streekarchief Midden Holland, fotograaf Rinus Lasschuyt