Stadhuis
Den Helder

Het nieuwe stadhuis van Den Helder op de marinewerf Willemsoord is officieel geopend in september 2023. Dit nieuwe ‘Huis van de Stad’ is gerealiseerd in twee oude pakhuizen op de marinewerf naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten en Office Winhov. Behoud van de cultuurhistorische waarde van deze historische gebouwen in hun nautische omgeving is een belangrijk uitgangspunt geweest voor het ontwerp zoals dat nu is gerealiseerd. Met de komst van het stadhuis op de marinewerf wordt een belangrijke impuls gegeven aan de consolidatie van het gebied als karakteristiek onderdeel van de stad.

Publieke functies

Het negentiende-eeuwse pakhuis nummer 66 is ontworpen als mastenloods en heeft nu de status van rijksmonument. Door de tijd heen veranderde de functie van het gebouw en zijn gevel- en dakopeningen gewijzigd en inbouwen ontworpen. Bij de transformatie naar de functie van stadhuis is gekozen voor behoud van belangrijke kernwaarden inclusief de aanwezige gelaagdheid in het gebouw waarvan de bouwsporen getuigen. Kernwaarde is het industriële karakter van vier geschakelde, 56 meter lange bouwdelen, met in het interieur de houten standvinkconstructie in het zicht. Inbouwen die deze ruimtelijke kwaliteit verstoorden zijn afgebroken. In de centrale ontvangsthal die is ondergebracht in het tweede bouwdeel is de volledige hoogte in het zicht behouden. De ontvangsthal fungeert ook als logistieke ader waarbij bezoekers en ambtenaren vanaf de promenade met het natte dok aan de buitengracht naar het pakhuis (gebouw 72) kunnen lopen, waarin de kantoorfuncties van het stadhuis zijn ondergebracht. De nieuwe ingrepen die nodig waren voor de transformatie van pakhuis naar stadhuis zijn herkenbaar als nieuw, maar zoeken duidelijk verwantschap met de historische context. In de axometrie zijn de ingrepen verhelderd.

kantoorfuncties

Het pakhuis, gebouw 72, is ontworpen voor de functie van zeilenmakerij. Het is een beeldbepalend gebouw op het terrein van de marinewerf. Kenmerkend zijn de betonnen constructieonderdelen en de bakstenen vullingen in de gevelopbouw. Om de transformatie naar kantoorruimtes voor het stadhuis mogelijk te maken is een centrale vide gemaakt waardoor alle omringende werkruimtes voldoende daglicht krijgen. Belangrijkste ingreep is het daartoe deels openzagen van de betonconstructie. Hierdoor is een lichte vide ontstaan die het nieuwe hart vormt van het gebouw. De ingrepen zijn hiernaast in een axiometrie weergegeven.

De onderliggende visie voor het ontwerp van pakhuis naar stadhuis op de marinewerf Willemsoord is in een dialoog tussen Office Winhov en Van Hoogevest Architecten tot stand gekomen.

Verduurzaming

Voor verduurzaming van beide pakhuizen is gezocht naar mogelijkheden om een energetische verbetering tot stand te brengen met behoud van monumentwaarden. Voor de mastenloods zijn daartoe onder meer de vensteropeningen voorzien van het isolerend glastype Monuglas, dat past binnen het industriële gevelbeeld van het pakhuis. Beide pakhuizen zijn verduurzaamd door het toepassen van energiearme installatietechniek: Er is een WKO geslagen en op het dak van de voormalige Zeilenmakerij zijn PV-panelen gelegd.

Opdrachtgever Zeestad
Installatieadviseur W4Y
Constructeur ABT
Lichtadviseur Beersnielsen
Bouwfysica/brandveiligheid Cauberg Huygen
Aannemersbedrijf Friso

Fotografie Luuk Kramer en Max Hart Nibbrig
Renders Philippo Bolognese