Oranjerie Hydepark

In maart 2017 is de restauratie en herbestemming afgerond van de Oranjerie op het landgoed Hydepark in Doorn

In opdracht van eigenaar, de Protestantse Kerk Nederland en onder leiding en naar ontwerp van VHA is deze in zeer slechte staat verkerende erfgoedparel in oude glorie hersteld. In het interieur zijn verlaagde plafonds en later toegevoegde scheidingswanden verwijderd, aan het exterieur zijn onderdelen hersteld en gereconstrueerd. Aan de achterzijde is uitgebreid om faciliteiten onder te brengen voor de nieuwe bestemming.

Historie

De Oranjerie is een vrij gaaf bewaard onderdeel van het landgoed Hydepark in Doorn. In 1885 kwam de buitenplaats Heidepark in bezit van Jonkheer H.M.J. van Loon, die getrouwd was met de puissant rijke bankiersdochter C.A. Borski. Heidepark werd omgevormd tot het fraaie landschapspark Hydepark met internationale allure. De Amsterdamse architect H.N. Landré ontwierp een indrukwekkend hoofdhuis met fraaie bijgebouwen, liggend in een door de gebroeders Copijn ontworpen landschapspark. Het hoofdhuis is er niet meer, maar de Oranjerie met haar formele tuin herinnert aan de rijkdom van de negentiende-eeuwse aanleg.

De formele tuin herinnert aan de rijkdom van de negentiende-eeuwse aanleg.

Duurzame herbestemming

In de twintigste eeuw werd de Oranjerie voor velerlei doeleinden gebruikt, waardoor intern verrommeling ontstond. Door gebrek aan onderhoud verkeerde het gebouw in slechte staat. In 2015 werd door de PKN een architectenselectie uitgeschreven om te komen tot een duurzame herbestemming, passend binnen het huidige gebruik van Hydepark. Het winnende ontwerp van Herman Bakker ging uit van integraal herstel van de rijke architectuur met barokelementen en een sobere uitbreiding aan de van origine ook sobere achtergevel waardoor de ruimtes in de Oranjerie nu voor meer doelen geschikt zijn.

 

 

 

 

Herstel van de oorspronkelijke indeling

Het oorspronkelijk ruimtelijk concept is hersteld. Dit betekende verwijdering van de vele tussenwanden en verlaagde plafonds. Bij ontmanteling kwamen bouwsporen en restanten te voorschijn, zoals oude terrazzovloeren en een origineel verwarmingssysteem in de vloer. Boven het verlaagde plafond werd het oude legraam teruggevonden met groen gekleurd glas. De oorspronkelijke doorgang naar de centraal gelegen, achthoekige ruimte – de zogenaamde rots- en waterruimte – is hersteld. In de vleugels ter weerszijden verwijzen de nieuw akoestische wandpanelen met fotoprint naar de oorspronkelijke functie als palmenkas. In de rechter ruimte bevond zich oorspronkelijk de oranjekas waar ‘s winters de oranjebomen werden opgeborgen. De oude ruimtes staan in verbinding met de nieuwe uitbreiding aan de achterzijde. De negentiende-eeuwse tuinaanleg is gereconstrueerd door Copijn, waardoor gebouw en tuin nu weer een mooi ensemble vormen.

 

 

Betrokken partijen

In bouwteam ontwikkeld (BIM) met bouwbedrijf De Vree en Sliepen,
Installaties en bouwfysica Deerns, constructies
Constructiebureau De Prauw
3D scans Bouwstudio PelserHartman
Reconstructie van de tuinen Copijn tuin en landschapsarchitecten, advies archeologie RAAP
Fotografie Frank Hanswijk