Een duurzaam schoolgebouw

In opdracht van de Katholieke Basisschool De Brug in Westervoort is op 4 november 2010, naar ontwerp van Ron Verduijn en Tanja Wendt, een nieuw schoolgebouw geopend.

Relatie tussen binnen en buiten
Het ontwerp gaat uit van een compact schoolgebouw in twee bouwlagen met een bruto vloeroppervlak van 1455 m². Het schoolbestuur wilde graag een centraal middelplein met rondom groepsruimtes. Het middenplein zou dan als een soort verlengstuk van de klasruimte kunnen fungeren. In het ontwerp zijn de lokalen inderdaad rond een centraal gelegen leerplein gegroepeerd en is voorzien in flexibel in te richten verblijfsruimtes. Via grote glaspanelen opent het gebouw zich optimaal naar buiten toe. De leerlingstromen zijn gereduceerd door per twee lokalen een entree te maken. Het omringende terrein is ingericht als speelleerlandschap.

Gezond en duurzaam
De Brug is ontworpen als een zeer klimaatbestendig schoolgebouw met dieptebronnering, een sedumdak en gestuurde ventilatie die reageert op de luchtkwaliteit in de lokalen. Met een energieprestatie die 40% onder de wettelijke norm ligt en een binnenklimaatklasse B Frisse Scholen (goed), is de Brug een gezond en duurzaam onderwijsgebouw. Om de extra klimaatvoorzieningen mogelijk te maken zijn er bijdragen geleverd door de school zelf, de gemeente en de provincie. Nu ziet de school de hiermee samenhangende voordelen niet alleen terug in een gezonde omgeving voor leerling en leerkracht, maar ook in de lagere exploitatiekosten. Het gebouw is door Agentschap NL gepubliceerd als voorbeeld van een gezond en duurzaam onderwijsgebouw. In het magazine Stedebouw & Architectuur (nr. 6 - oktober 2013) staat De Brug in de 'Top 10 duurzame scholen'. 

Download hier het artikel Top 10 duurzame scholen uit het magazine Stedebouw & Architectuur

Lees meer over dit project op de website van het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

Fotografie Louk Heimans