Marcusschool Utrecht

Op 23 april 2014 is de Marcusschool in de Utrechtse wijk Overvecht officieel geopend.

In 2011 kreeg VHA opdracht van de Katholieke Scholenstichting Utrecht voor de bouw van de nieuwe Marcusschool in de Utrechtse wijk Overvecht. Het schoolgebouw is gerealiseerd naar ontwerp van Tanja Wendt en op 23 april 2014 officieel geopend. Met 23 klaslokalen, waarvan twee voor vroeg- en voorschoolse opvang en een centraal gelegen speellokaal omvat het totale bruto vloeroppervlak 2789 m². De Marcusschool is een zogenaamde Vreedzame School, waarbij de ouders sterk worden betrokken bij het basisonderwijs aan hun kinderen.

Frisse School

De Marcusschool staat in de wijk Overvecht  en wordt omringd door flatbebouwing van vijf lagen hoog. Het schoolgebouw sluit in zijn eenvoudige opzet aan op de wijkstructuur. Het gehele programma is ondergebracht in twee bouwlagen.  De geclusterde lokalen hebben een individuele CO2 gestuurde klimaatregeling. Op gebied van de binnenmilieuaspecten, de luchtkwaliteit en het thermisch comfort voldoet de Marcusschool aan de norm van Frisse Scholen Klasse B. De EPC-waarde blijft 27% onder de wettelijke norm. Daarmee is de energieprestatie naar verwachting behoorlijk goed.

 

 

 

Fotograaf en architectuurcriticus Erik Stekelenburg schrijft over de Marcusschool het volgende:

“De Vreedzame School verbindt, leert kinderen samenwerken in een gemeenschap. In klas, school en maatschappij; zo wordt de klassenintermediair in groep 8 ook wijkintermediair. Het gebouw drukt dit uit, doceert en faciliteert het. De plattegrond schakelt met straten en pleinen het kleinere aan het grotere, het individu aan de gemeenschap. Bij de eerste stap uit het gezin heel laagdrempelig. De elf lokalen in de onderbouw bereik je direct via zes ingangen aan het schoolplein. Per twee ingangen delen vier lokalen steeds een leerplein, zoals de hoeken van een boter-kaas-en-eierenstramien een middenvak delen. Dit leerplein is ook als binnenstraat ontworpen waarin de uitloop van de lokalen samenkomt. Twee van de drie binnenstraten lopen van kopgevel naar kopgevel en bieden daar uitzicht op de omgeving.

Vanuit de omgeving is de school met speelpleinen een kruispunt, door de felgele kleur een parel van de buurt, een stralende wijkmediator. Afwijkend van de omringende flatblokken is de school een symbool van verbinding; een schakeling van twee blokken. Centraal, op de overlap tussen de blokken ligt het speellokaal. Het speellokaal koppelt met zijn vide onderbouw aan bovenbouw en met de schuifwand open groeit het, met het entreegebied, naar een 250m² groot hart voor de wijk. De school heeft geen achterkanten maar wel een binnenkant. Niet altijd zichtbaar, maar juist dan voelbaar, het speellokaal is de ziel.”

Fotografie Erik Stekelenburg