Brede school Kloosterveen

De brede school Kloosterveen omvat twee basisscholen met verschillende onderwijssystemen en een grote sportzaal

In 2006 werd de brede school Kloosterveen in Assen geopend. Hierin bevinden zich basisschool De Kloostertuin (jenaplan) en basisschool Kloosterveen (dalton) in combinatie met een sportzaal. Het nieuwe complex ligt in de uitbreidingswijk Kloosterveen met stedelijke bebouwing enerzijds en een parkaanleg anderzijds. In vorm en materialisering zoekt de brede school aansluiting bij de omgeving. In die zin is het ontwerp sterk contextueel. Aan de rechtgesloten zijde liggen de lokalen, aan de organische parkzijde liggen de leerpleinen met werkhoeken, podia en speellokalen.

Sportzaal als verbinding

Flexibiliteit, transparantie en een sterke relatie tussen binnen en buiten zijn karakteristieken van de architectuur van Hans Verborg en Tanja Wendt, ontwerpers van de brede school Kloosterveen. De verschillende identiteiten van de twee basisscholen die hier onderdak vinden, zijn tot uitdrukking gebracht in differentiaties in plattegrond en gevelopbouw. De sportzaal vormt een verbindende schakel tussen beide scholen en is een herkenningspunt in de wijk. In samenwerking met Copijn Tuin- en landschapsarchitecten is de terreininrichting ontworpen met een theater en (moes)tuintjes. De groene sedumdaken zorgen voor een goede inbedding in het landschap.

Fotografie Louk Heimans