Onderhoud binnenstadskerken Utrecht

Na de restauratie van vijf binnenstadskerken in Utrecht zijn door Van Hoogevest Architecten onderhoudsplannen opgesteld

In de periode van 1967 tot 1988 is een omvangrijk restauratieproject uitgevoerd dat betrekking had op het herstel van vijf  kerken in de binnenstad van Utrecht: de Domkerk, de Janskerk, de Nicolaïkerk, de Buurkerk en de Jacobikerk. Het project stond eerst onder leiding van Teus van Hoogevest (1915 – 2005) en vanaf 1978 in samenwerking met Gijsbert van Hoogevest. Het zogeheten vijf kerken restauratieplan was nodig omdat de kerkgebouwen in zeer slechte staat verkeerden. Nu vindt regelmatig onderhoud plaats zodat dure, integrale restauraties niet meer nodig zullen zijn. Het Rijk stimuleert onderhoud door middel van subsidie.

Voor de restauratie van twee luchtbogen is de Domkerk in april 2014 de crowdfundingsactie ‘Draag de Dom’ gestart, lees hier meer.

BRIM

Planmatig onderhoud van monumenten wordt door de overheid gestimuleerd omdat het ingrijpende en kostbare restauraties voorkomt. Deze instandhoudingssubsidie kan worden aangevraagd via de zogenaamde BRIM, het besluit rijkssubsidiëering instandhouding monumenten. Van Hoogevest verzorgt jaarlijks voor vele tientallen eigenaren de aanvraag van onderhoudssubsidie op basis van een gedetailleerd meerjaren onderhoudsplan. Een dergelijk plan bestaat uit een beschrijving en begroting, tekeningen en foto’s, samengesteld overeenkomstig de zogenaamde BRIM-systematiek. Het gaat hierbij om rijksmonumenten die niet als woning worden gebruikt.

 

 

Restauratiehypotheek

Eigenaren van rijksmonumenten die als woonhuis worden aangemerkt kunnen een laagrentende hypotheek afsluiten bij het Nationaal Restauratiefonds. Ook voor eigenaren van rijksmonumentale molens, kerken, kastelen en boerderijen bestaat er een dergelijke mogelijkheid bij het zogenaamde Restauratiefonds-hypotheek. Voor gemeentelijke en provinciale monumenten zijn eveneens subsidies verkrijgbaar.

 

 

 

 

Onderhoudsplannen Utrecht

Voor het onderhouden van uw monument bestaan dus diverse financiële mogelijkheden, afhankelijk van de monument status. Van Hoogevest kan voor eigenaren een aanvraag verzorgen op basis van een gedegen onderhoudsplan. In Utrecht zijn na restauratie van de binnenstadskerken alle vijf kerken bij ons in onderhoud gekomen. Voor dit project verzorgen wij de subsidieaanvraag, maken de onderhoudsplannen met kostenbegroting en zien toe op het jaarlijks uitgevoerde onderhoudswerk. Dit werk doen wij ook voor andere opdrachtgevers van niet-monumentale gebouwen, zoals bijvoorbeeld voor de Stichting Primair Onderwijs Utrecht, voor wie wij ruim 40 scholen in onderhoud hebben.