Amersfoort Corderius College

Het Corderius College in Amersfoort heeft een natuurlijke uitbreiding gekregen, het zogenaamde 'Brugklashuis'

Op 17 oktober 2013 is de nieuwe uitbreiding aan het schoolgebouw van het Corderius College in Amersfoort officieel geopend door wethouder Cees van Eijk. De uitbreiding is ontworpen door Herman Bakker. Met een omvang van 1779 m² is de nieuwbouw substantieel te noemen. Door de bijzondere vorm en verdiepte aanleg heeft het zogenaamde ‘Brugklashuis’ het zicht op de wederopbouwarchitectuur uit de jaren 50 van de vorige eeuw niet ontnomen. Het is een zichtbaar natuurlijke uitbreiding in vorm en materialen, die duidelijk in samenhang met het bestaande gebouw en de omgeving is ontworpen.

Het Brugklashuis is bedoeld als een ‘zichtbaar natuurlijke uitbreiding’ qua vorm en materiaal.

De nieuwbouw

De nieuwbouw is in eerste instantie bedoeld voor de brugklassen en omvat 13 lokalen, een aula, sanitaire voorzieningen en enkele kantoorruimtes. In stedenbouwkundige zin sluit het bladvormige nieuwe bouwvolume aan bij de oostelijk gelegen sportvelden en park Randenbroek. Aan deze zijde ligt het gebouw deels verdiept in het oplopende talud. Voor de beheersing van het klimaat uiterst gunstig omdat hierdoor direct zonlicht in de zuidelijk gelegen klaslokalen wordt beperkt. Het sedum op het dak, evenals de volledig gebalanceerde CO2 gestuurde luchtbehandelingsinstallatie werken mee aan een prettig binnenklimaat. Aan de westzijde is de grond afgegraven, waardoor de verbinding tussen de nieuwbouw en de oudbouw op souterrainniveau kon worden gerealiseerd. De daarboven gelegen binnenstraat vormt een open strook tussen oud en nieuwbouw, waar leerlingen kunnen verblijven in de pauze. Hier zijn ook opgebouwde daklichten aangebracht om de onderliggende ruimte van daglicht voorzien.

 

 

 

Bruggersplein

Het zogenaamde ‘Bruggersplein’ vormt als aula het hart van het nieuwe gebouw met rondom klaslokalen die tegen de buitenschil liggen voor optimale daglichttoetreding. Onder de indrukwekkende spantenkap, die in het zicht is gebleven, bevindt zich een open kantoorruimte voor leerkrachten. Van hieruit zijn zichtlijnen gecreëerd naar de omringende klaslokalen. De brugklassers hebben een eigen entree aan de noordzijde behouden.

Het Corderius is indertijd als een voor die tijd uiterst modern schoolgebouw ontworpen door Teus van Hoogevest (1915-2005), in 1968 uitgebreid met een nieuwe vleugel in dezelfde bouwtrant en rond 2000 uitgebreid door een ander architectenbureau.

Klik hier voor het artikel op Architectenweb

Fotografie Frank Hanswijk