Vereniging voor Architecten Werkzaam in de Restauratie

Van Hoogevest is lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR). Dit is een actieve branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. Leden van de VAWR zijn getoetst op hun kwaliteiten en in het bezit van een GEAR-certificaat. GEAR staat voor:  Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie. Een regeling die waarborgt dat aangesloten bureaus aan specifieke eisen voldoen die de verantwoorde omgang met monumenten vraagt. Zie voor meer informatie over deze vereniging de website van de VAWR.

Erkende kwaliteit

De stichting Erkende Restauratie Monumentenzorg beheert diverse erkenningsregelingen. Een erkenningsregeling bevat de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot het leveren van kwalitatief goed werk en het aantoonbaar en systematisch borgen van die kwaliteit. Van Hoogevest voldoet aan de erkenningsregeling. Als U als eigenaar van een monument op zoek bent naar een betrouwbare en vakkundige partner voor de restauratie, onderhoud of herbestemming van uw eigendom, vindt u op de website van de ERM alle informatie over gekwalificeerde marktpartijen in de restauratie.