Kindcentrum Haarzicht

In opdracht van SPO Utrecht is in de nieuwe Vleutense wijk Haarzicht een basisschool gebouwd naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten. Het is een duurzaam schoolgebouw, energieneutraal en gasloos met nestkassen geïntegreerd in de bakstenen gevels. De school huisvest naast de openbare basisschool Haarzicht met 16 klassen en een gymzaal, ook kinderopvang Kind & Co.

een verbindende kwaliteit

in de wijk Haarzicht

energieneutraal en gasloos

Deze openbare basisschool is één van de vijf nieuwe schoolgebouwen in de wijk Haarzicht-Vleuten die energieneutraal en gasloos is gebouwd. Vanuit het stedenbouwkundig plan was voorgeschreven dat de nieuwe school geen platte tweelaagse doos mocht worden. Architect Herman Bakker van Van Hoogevest Architecten heeft dan ook gekozen voor een bijzondere dakvorm, die niet alleen is ingezet voor het plaatsen van pv panelen met een optimale oriëntatie op de zon, maar die ook goed past in de landelijke en dorpse omgeving. De geknikte dakvorm is als het ware een hoed alle gebouwdelen en verbindt de verschillende functies die daarin zijn ondergebracht: school, kinderopvang en gymzaal. Door de plaatsing van bouwdelen omarmt de school een centraal gelegen speelterrein met prachtige speelobjecten. Zowel stedenbouwkundig als in de functionele opzet is er sprake van een sterk verbindende kwaliteit. De verschillende gebruikers worden als het ware uitgenodigd om samen te werken.

de vertaling van de onderwijsvisie

De school wilde graag drie leerpleinen met één centrale entree en een grote trap naar boven. Alle wensen zijn vertaald in een opzet die uitgaat van centraal gebied dat als hart van gebouw fungeert. Hier komen alle gebruikers binnen via een centrale entree en waaieren uit naar de verschillende lokalen en leerruimtes. Aan deze centrale ruimte grenst ook de docentenkamer, die open en laagdrempelig is gehouden. In dit hart van het gebouw ontmoeten leerlingen elkaar. Vanaf de grote trap kijk je in de gymzaal. De beide speellokalen liggen links van de entree kunnen gekoppeld worden aan de trap/hal, waardoor ontvangst voor grotere groepen mogelijk is. De school heeft drie clusters voor onder, midden en bovenbouw. Elk cluster heeft 5 tot 6 lokalen die door het openen van schuifdeuren gekoppeld kunnen worden aan een eigen leerplein met toiletblok en garderobes. Door het koppelen en ontkoppelen van ruimtes ontstaat een grote mate van flexibiliteit in gebruik. Met accentkleuren zijn de clusters van elkaar te onderscheiden die alle samenkomen in de centrale hal. School en kinderopvang hebben eigen installaties en delen een berging.
Lees voor meer informatie over kindcentrum Haarzicht de publicatie van Schooldomein in 2020 met tekst van Sibo Arbeek, te downloaden via onderstaande link.

32-SD4 Van Hoogevest – OBS Haarzicht

Limes

In kunstuitingen in het gebouw, maar ook op het speelplein is de verbinding met het bijzondere verleden van deze plek herkenbaar gemaakt. De locatie ligt in het voormalige stroomgebied – Limes – van de Rijn, die de noordelijke begrenzing vormde van het Romeinse rijk. Bij de ontgraving voor de bouw van de school zijn dan ook bijzondere archeologische vondsten gedaan die getuigen van de rijke geschiedenis van de plek.

Architect Van Hoogevest Architecten
Opdrachtgever SPO Utrecht en KMN Kind&Co
Adviseur ICSadviseurs
Aannemer Aan de Stegge (ADS Groep)

Totaal Bvo 3160 m2:
2075 m2 onderwijs,
465 m2 gymzaal,
620 m2 kinderdagopvang

Fotografie Frank Hanswijk