Op de Groene Alm

Op 7 februari 2014 is de katholieke basisschool Op de Groene Alm in de Utrechtse uitbreidingswijk Hoge Weide, onderdeel van Leidsche Rijn, feestelijk geopend door de wethouder van Onderwijs Jeroen Kreijkamp. Het gebouw is ontworpen als multifunctioneel centrum bestemd voor 20 groepen, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang en een grote sportzaal die ook is bedoeld voor de (toekomstige) bewoners van het stadsdeel Hoge Weide. Het totale bruto vloeroppervalk bedraagt 3.314 m².

Het ontwerp van Herman Bakker en de realisering van het nieuwe schoolgebouw is ontwikkeld volgens het Lean-bouwen proces. In opdracht van de Katholieke Scholenstichting Utrecht, heeft de architect nauw samengewerkt met de adviserende en uitvoerende partijen en het stedenbouwkundig bureau BDP Khandekar

De bijzondere locatie op een glooiende helling die uitkomt op de tunnel over de A2 is medebepalend voor de opzet. Het gebouw is diep in het talud geplaatst, zodat aan de lage kant een groot overstek kon worden gemaakt. Hiermee is voorzien in een ruimtebehoefte binnen de vanuit het stedenbouwkundige plan voorgeschreven footprint. Met een organische opzet omarmt het schoolgebouw de groene ruimte en richt zich met een groot venster op de lange zichtas. Het omsloten voorterrein is het speelgebied voor de kinderen. De ingangen van de openbare functies bevinden zich aan de buitenzijde van het gebouw, waar ze direct op de straat aansluiten. 

Door materialisering in baksteen en hoge isolatiewaarden is een duurzame gevel gerealiseerd met een zeer lage EPC-waarde. Het sedumdak zorgt voor accumulatie van regenwater en voorkomt opwarming van binnenruimtes. Door Herman Bakker is veel aandacht besteed aan de gevelgeleding en verfijning in de metselwerkpatronen. Het siermetselwerk voorziet in een spannende gevel met een hoogwaardige uitstraling. Het is een parel in de wijk.

Het werk is uitgevoerd door BM Bouw Geldermalsen, onderdeel van BM van Houwelingen, onder toezicht van Van Hoogevest Architecten. Installatietechnisch advies is verzorgd door adviesbureau Invent. Adviseur voor constructies was Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau.  

Bekijk de projectpagina van Op de Groene Alm

Fotografie Luuk Kramer