Publicatie kasteel Amerongen

Na afronding van de restauratie van kasteel Amerongen in 2011 is een publicatie verschenen over het herstel dat gefaseerd heeft plaatsvonden in de afgelopen 25 jaar

Voor de afronding van de restauratie van kasteel Amerongen in 2011 is het boek verschenen Het is zoals het was, onder redactie van Carien de Boer-van Hoogevest in samenwerking met andere betrokkenen bij de restauratie. de titel verwijst naar de conserverende restauratiemethode, waarbij zoveel mogelijk authentiek materiaal is behouden. Het boek is mooi vormgegeven door Ronald Boiten en verscheen bij uitgever Waanders (nu Books). In de winkel  op het terrein van kasteel Amerongen wordt het boek te koop aangeboden.

Fotografie Anita Giskes-Kuiper, Eye Dea