OBS De Klimroos

Het jaren negentig gebouw aan de Langerakbaan in Utrecht is naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten omgevormd tot licht en transparant onderwijsgebouw voor de openbare basisschool De Klimroos.

Oud en nieuw versmolten

Het jaren negentig gebouw aan de Langerakbaan in Leidsche Rijn is oorspronkelijk ontworpen als schoolwoongebouw met de flexibiliteit om tot woningen te worden omgevormd. Dat is niet gebeurd en na verschillende interne verbouwingen is het oude schoolgebouw nu een fraaie locatie geworden voor basisschool De Klimroos. Het bestaande betonskelet en de prefab gevelelementen zijn de basis geweest voor het nieuwe ontwerp. De nieuwe kozijnen volgen het bestaande ritme maar zijn vereenvoudigd door een reductie in het aantal roedes. Ook door het verwijderen van de balkons aan de westgevel is de gevel transparanter geworden en was het mogelijk om aan deze zijde een nieuwe hoofdentree te maken. Het nieuwe, lichte kleurenpalet van het exterieur sluit aan bij de identiteit van de school en verwijst naar de kleuren van het oorspronkelijke ontwerp.

De nieuwe centrale hal vormt het hart van de school

Programma

De ruime ontvangsthal rondom een nieuwe vide vormt het nieuwe hart van de school. Een fijne ontmoetingsplek voor leerlingen, ouders, leerkrachten en bezoekers. De bibliotheek op de verdieping ligt rondom de nieuwe vide en kijkt aan de westkant uit op de plataan op het schoolplein. Een nieuwe houten trap vormt het schakelpunt in de logistieke organisatie van het gebouw. Op de begane grond is het speellokaal door middel van een flexibele schuifwand te koppelen aan de centrale hal. De gecombineerde ruimte is zo geschikt voor grote bijeenkomsten, vieringen en toneelvoorstellingen. De lokalen vormen de basis voor het onderwijs van de Klimroos. Daarnaast zijn de bibliotheek, het maaklab en een klein leerplein geschikte ruimtes voor geconcentreerd werken, voor creatief werken en werken in groepsverband. Op de verdieping bevindt zich een zone langs de oostgevel met overlegruimtes en een teamkamer met een ruime pantry. Een lokaal voor buitenschoolse opvang met een eigen entree kan worden omgevormd tot extra leslokaal indien nodig. De middengang is door de glazen scheidingswanden en twee nieuwe gevelopeningen op de kopse kant transparant en licht gehouden.

Bijzondere zonwering

Oververhitting was een groot probleem in het gebouw. Naast nieuwe dakisolatie en toevoeging van screens, zijn rondom het gebouw externe zonweringspanelen geplaatst. Deze geperforeerde aluminium panelen hebben naast een functionele ook een esthetische functie. De perforaties zijn hexagonen, die in een willekeurig patroon geplaatst, refereren aan het beeldmerk van de Klimroos. Je kunt er ook het bladerdak van de grote plataan op het schoolplein in terugzien. De panelen volgen het ritme van het gebouw en staan bij de lange gevels haaks op de muur en zijn bij de kopse gevels vlak geplaatst. Het portaal rond de nieuwe hoofdentree bestaat uit dezelfde opengewerkte panelen en vormt samen met de plataan een mooi accent aan de entreezijde.

Duurzaamheid

Het gebouw is energieneutraal opgeleverd. Dit was mogelijk door toepassing van isolatieglas in nieuwe kozijnen, door isolatie van de daken, door modernisering van de technische installaties en door plaatsing van zes lucht-warmtepompen en toevoeging van 160 zonnepanelen op het dak.

Opdrachtgever SPO Utrecht
Architecten Van Hoogevest Architecten
Adviseur installatiesFeniks Installatie-adviseurs BV
E+W installatiesBrandsen Installatietechniek
Adviseur Constructie Pieters Bouwtechniek
Aannemer Burgland Bouw
Omvang 1260 m2 bvo
Fotografie
Frank Hanswijk