Kindcentrum Wolfsbos

Het nieuwe kindcentrum Wolfsbos, ontworpen door Van Hoogevest Architecten ligt in het hart van de gelijknamige wijk in Hoogeveen. Met een iconische uitstraling voegt het schoolgebouw zich als vanzelfsprekend in de omringende kleinschalige bebouwing uit de jaren vijftig.

Stedenbouwkundige situatie

In Kindcentrum Wolfsbos zijn Christelijke Basisschool de Krullevaar, Openbare Basisschool de Goudvink en het peuterwerk en BSO van Spelerwijs ’t Wolfje gehuisvest. De enigszins schuine plaatsing van bouwvolumes met flauw hellende daken zorgt voor een speels karakter. Met robuust omlijste ramen opent het gebouw zich naar buiten toe. Door de slimme positionering op de bouwkavel bleef er veel ruimte over voor groen, speel- en leerplekken en houdt het schoolgebouw daarmee ook enige afstand van de omringende woningen. In een zogenaamd ‘tiny forest’ kunnen kinderen van alles ontdekken over de natuur. Twee binnendoor paden voor fietsers en voetgangers zorgen voor een veilige routing. Voor kinderen die door de ouders worden afgezet is voorzien in een aparte “kiss and ride“ zone. De omgeving is klimaat-adaptief ingericht met waterdoorlatende parkeervakken en voldoende bomen en beplanting.

Functie, vorm en materiaal

In het interieur worden drie functionele zones onderscheiden die ook in de vorm van het gebouw tot uiting is gebracht zonder dat de eenheid van het gebouw verloren is gegaan. In het lagere middendeel met een plat dak en transparante glasgevels is de entree ondergebracht. Van daaruit komt men in de gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken en de bibliotheek, beide inmiddels geliefde ontmoetingsplekken voor kinderen en hun ouders. Centraal geplaatst staat een grote tribunetrap met podium. Samen met het volledig te openen, aangrenzende speellokaal ontstaat er ruimte voor gezamenlijke vieringen. Links en rechts van dit centrale deel zijn de basisscholen ondergebracht in te onderscheiden bouwvolumes met hellende daken. In het interieur zijn de betonnen wanden en vloeren bekleed met rubberwood, een restproduct van de rubberindustrie en daarmee heel duurzaam. Met deze lichte houtkleur zijn ook lichte lokalen en leerpleinen ontstaan, die naadloos aansluiten bij het onderwijsconcept van Kindcentrum Wolfsbos.

Diversiteit en flexibiliteit

De interne organisatie wordt bepaald door de verschillende gebruikers: de CBS “de Krullevaar“, de OBS “de Goudvink“, peuterwerk “‘t Wolfje“ en een aantal gezamenlijke functies, bestemd voor alle gebruikers. Uitgangspunten voor het ruimtelijk concept zijn diversiteit en flexibiliteit van deze functionele zones en een optimaal gezamenlijk gebruik van ruimtes. Daartoe zijn de gemeenschappelijke gebruiksruimtes dicht bij elkaar gesitueerd en op beide verdiepingen verbonden met de eigen domeinen van gebruikers. Zo is er de mogelijkheid om al naar gelang behoefte samen te werken of juist individueel.

Duurzaamste kindcentrum van het noorden 

Samengaan van architectuur en techniek

Het Kindcentrum is gasloos, bijna energieneutraal en voldoet aan Frisse Scholen Klasse B. Door de nauwe samenwerking tussen architect en adviseurs was het mogelijk om architectuur en techniek slim en als samenhangend geheel te ontwerpen. De constructie bestaat uit een betonskelet met een hele goede isolerende deken eromheen. Gebouw en installaties vormen één geheel via een betonkernactivering die het verwarmen en koelen van de ruimtes verzorgt. De zonnepanelen op het dak voorzien in het volledige energieverbruik. Verwarming en koeling wordt geregeld via een warmtepomp die is aangesloten op het waterleidingnet van WMD. Door de combinatie van een optimale luchtdichting en een optimale isolatieschil is het mogelijk om een zeer laag energieverbruik te realiseren. De verwarming in de lokalen bestaat uit een combinatie van vloerverwarming en luchtverwarming, die ook de koeling regelt in de zomermaanden. De vloerverwarming levert een basis temperatuur die naar behoefte kan worden aangepast door de luchtbehandelingsinstallatie. Het klimaat in de ruimtes is vraaggestuurd. Verder is er nog warmteterugwinning op het ventilatiesysteem en de ramen kunnen nog altijd open.

Gebruikers

De beide voormalige schooldirecteuren Arend Eilander van De Krullevaar en Zweers Wijnholds van De Goudvink zijn blij met hun nieuwe kindcentrum. Arend: “Het is een prachtig nieuw gebouw waar we samen zorgdragen voor een goede ontwikkeling van het kind. We werken als onderwijs nauw samen met Spelerwijs voor de voorschoolse en buitenschoolse invulling. In dit gebouw willen we samen meer mogelijk maken voor kinderen, ouders, wijkbewoners en jeugdprofessionals. Samen leren, samen ontwikkelen. Het buitenterrein is prachtig geworden met een groene, natuurlijke en sportieve inrichting. We delen het schoolplein met de buurt en het gemeenschappelijk deel van het gebouw maakt het mogelijk dat we als scholen verder kunnen bouwen aan onze samenwerking. ”

Opdrachtgever Stichting Bijeen Hoogeveen
Architect
Van Hoogevest Architecten
Projectmanagement
Lindhorst Huisvestingadviseurs
Adviseur Installaties
Nijeboer-Hage
Adviseur Constructie
ABTWassenaar
Aannemer
Jansman Bouw
Programma
Openbare Basisschool De Goudvink, de Christelijke Jenaplanschool De Krullevaar, peuterwerk en bso van Spelerwijs Hoogeveen ‘t Wolfje met een bvo van 2575 m2
Fotografie Frank Hanswijk

Film VO Van Hoogevest Architecten