ontwerp brede school Ameide

Dit ontwerp voor een brede school in Ameide is gemaakt in februari 2017 door Herman Bakker en Annette Weerts ten behoeve van de architectenselectie die is uitgeschreven door de gemeente Zederik. Het gaat om een schoolgebouw van 2588 m2 bruto vloeroppervlak voor twee basisscholen, kinderopvang, een peuterspeelzaal en een bibliotheek, te bouwen op een langwerpig perceel aan de rand van Ameide. Ons ontwerp is geëindigd op de tweede plaats.

Ameide ligt aan de rivier de Lek midden in het polderlandschap. Het ontwerp zoekt aansluiting op de natuurlijke omgeving met groene schoolpleinen en oevers voor natuureducatie, met moestuinen en een buitenlokaal. De bouwmassa inclusief parkeerplekken is compact en efficiënt vormgegeven zodat er veel ruimte overblijft voor zonnige speelpleinen. De leslokalen zijn geclusterd rondom leerpleinen en georiënteerd op de schoolpleinen en het polderlandschap. Een reeks bomen zorgt voor een groene buffer tussen klaslokalen en de buurpanden. Voor de baksteenkeuze is de suggestie gedaan deze te maken van klei uit de Lek. Zoals bij de oude Ameidense dijkwoningen zijn de gevelopeningen gedifferentieerd, zodat een speels en toch rustig gevelbeeld ontstaat. In het hart van de school staat een mooie, houten theatertrap. Het interieur is warm, rustig en uitnodigend, zodat kinderen zich thuis voelen. Bij Brede school Ameide vloeit de vrolijke, kleurrijke binnenwereld op verschillende plaatsen door houten delen in de gevel, naar buiten. De combinatie van metselwerk met afgeronde hoeken en houten geveldelen zorgt voor een vriendelijke en uitnodigend aanzicht, passend in de natuurlijke en stedelijke omgeving.