MFA Noord

Begin december 2017 is MFA Noord in Utrecht-Overvecht geopend

In december 2017 is de MFA-Noord in Utrecht-Overvecht officieel geopend. In het nieuwe schoolgebouw zijn twee basisscholen met ieder een eigen onderwijsvisie samengebracht onder één kap. Het programma omvat 23 klaslokalen, ouderlokalen, speellokalen en VVE-ruimtes.

De gemeenschappelijke functies zijn ondergebracht in een verbindend tussenlid. De openbare basisschool de Klopvaart en de katholieke basisschool Johannes vroegen om een eigen opzet en indeling. Het gebouw heeft wel een samenhangende architectonische verschijningsvorm gekregen naar ontwerp van Ron Verduijn. De archetypische kapvorm heeft een opvallende verschijningsvorm in de zakelijke opzet van de wijk Overvecht.

In het hart van de school ligt een intieme hal die als huiskamer is vormgegeven.

Verschillende onderwijsvisies

De Openbare Basisschool Overvecht Klopvaart is een zogenaamde ‘vreedzame school’ waarin burgerschap en openheid centraal staan. Deze school heeft één duidelijk hoofdentree gekregen voor kinderen en ouders. Men komt direct binnen in een grote ruimte, het stadsplein waar alle gebruikers elkaar ontmoeten. Centraal staan de keuken en de theatertrap, die symbool staan voor de vreedzame schoolgedachte en het gezamenlijk onderwijs. Vanuit deze hal zijn de verschillende ateliers bereikbaar met de aangrenzende lokalen. Tussen de lokalen en de ateliers is voorzien in een transparante verbinding met dubbele deuren en verhoudingsgewijs veel glas.

De katholieke basisschool Johannes werkt tegenovergesteld. Kernpunten in de onderwijsvisie zijn kleinschaligheid, veiligheid en huiselijkheid. Dit is vormgegeven door tussen de lokalen nevenentrees te maken, zodat kinderen direct bij hun eigen lokaal binnenkomen. Hierdoor zijn de looplijnen kort en blijven de leerpleinen die aan de lokalen grenzen vrij van verkeersbewegingen. In het hart van de school ligt een intieme hal die als huiskamer is vormgegeven. De beide hallen en speellokalen van de scholen zijn te koppelen tot één centraal gebied waar beide scholen gezamenlijk gebruik van kunnen maken. De lokalen en pleinen zijn hoog waardoor veel daglicht binnenvalt en een prettig binnenklimaat ontstaat.

Duurzame school

De duurzaamheid van het gebouw is vormgegeven in duurzaam materiaalgebruik, een goede zon-oriëntatie en zonwering en een uitgebalanceerd decentraal installatie-systeem. Ook maakt de school gebruik van stadsverwarming en led-verlichting. Ruimtes, zoals speellokalen en aula’s kunnen worden geschakeld en separaat worden gebruikt, zodat de functionaliteit van MFA Noord flexibel is en meebeweegt met veranderingen in gebruikswensen.

Fotografie Frank Hanswijk