Een nieuw leven voor het Energiekantoor

In september 2014 is door de GGD IJsselland een architectenselectie uitgeschreven voor de herinrichting van hun monumentale kantoorpand in Zwolle. Van Hoogevest Architecten was één van de vijf geselecteerde architectenbureaus. Herman Bakker maakte een ontwerp onder de titel Een nieuw leven voor het Energiekantoor, refererend aan de oorspronkelijke functie als kantoor van de IJsselcentrale en een verwijzing naar het nieuwe werkconcept dat GGD IJsselland wil implementeren in haar historische kantoorpand, volgens de normen van het Nieuwe Werken.

Het kantoorgebouw is ontworpen door de architecten ir. A. van der Steur en M. Meyerink in 1937. Vlak na de oorlog is de bouw afgerond. Het voormalige kantoor van de IJsselcentrale bestond uit een fabrieksgedeelte en een kantoordeel, van elkaar gescheiden door een open binnenplaats, samen een ensemble vormend van hoge monumentwaarde. Na interne verbouwingen is het ruimtelijk concept enigszins verloren gegaan. Om het gebouw geschikt te maken voor het huidige gebruik en het gewenste werkconcept heeft Bakker in zijn ontwerp onder meer teruggegrepen op de oorspronkelijke opzet. In het plan is de verdichting in de oksel van het gebouw ongedaan gemaakt, waardoor alle bouwlagen ruimtelijk en visueel verbonden kunnen worden. Hiermee wordt als het ware lucht geblazen (zie ook de ideeschets hierboven) in het strakke gebouwstramien en opent het gebouw zich voor de gevraagde publieksfuncties. De oorspronkelijk publiekstoegankelijke ‘toonzaal’ wordt de centrale publieksruimte waar personeel en bezoekers informeel worden ontvangen. Daaromheen is voorzien in een grote diversiteit aan werkplekken conform het Nieuwe Werken-concept. Er zijn flexplekken, aanlandplekken en vaste werkplekken ondergebracht in een open ruimte rondom een centrale kern met spreekkamer, belplekken, concentratieplekken en facilitaire functies.