Het Schakelveld

Tanja Wendt ontwierp voor meer gebruikers de multifunctionele accommodatie Het Schakelveld

Recent is de multifunctionele accommodatie Het Schakelveld in Assen geopend. Door het groot aantal gebruikers van deze MFA was het voor Tanja Wendt een complexe opdracht. Het Schakelveld biedt ruimte aan kinderopvang, twee sportzalen, een buurtcentrum met jeugdhonk, het dagcentrum voor verstandelijk en mindervalide kinderen De Arkel en drie scholen: de openbare basisschool Baggelhuizen, christelijke basisschool Het Octaaf en de openbare school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs W.A. van Liefland.

Een eigen gezicht

Het gemeenschappelijke onderkomen is gebouwd op een voormalig sportterrein bij de bestaande woonwijk Baggelhuizen. De driehoekige kavel wordt aan de westzijde begrensd door de Witterhoofdweg, een drukke doorgaande weg. Aan de oostkant bevindt zich het met groen omzoomde Oude Grachtpad en aan de zuidzijde de woonhuizen van de wijk Baggelhuizen. Het complex manifesteert zich als één gebouw waarin de verschillende gebruikers teen eigen gezicht hebben door variatie in de gevelindeling en materialisering. Antracietkleurige baksteen wordt afgewisseld met een bekleding van grijze houten delen. In de patio’s is de houten gevelbekleding intens blauw geschilderd. Grote glazen puien bieden vanuit de patio’s verrassende doorzichten. Het dak heeft een sedumbedekking.

 

De ruggengraat van het ontwerp 

Een opzet met centraal gesitueerde, gemeenschappelijke voorzieningen bood de grondslag voor de ruimtelijke indeling met twee parallel lopende verkeersroutes. De noord-zuid georiënteerde routes vormen op beide verdiepingen de ruggengraat van het ontwerp. Ze bepalen de hoofdstructuur en de organisatie van de verkeersruimte binnen het gebouw. Tussen de twee verkeersroutes zijn de gemeenschappelijke functies en kantoorruimtes ondergebracht. Aan weerszijden zijn bouwvolumes ontworpen van een of twee verdiepingen hoog met eigen ruimtes van de deelnemers. Deze clusters zijn van elkaar gescheiden door ruime pleinen en patio’s, die deels fungeren als speelterrein. De inrichting van het buitenterrein en de patio’s is in samenwerking met Copijn tuin- en landschapsarchitecten gerealiseerd.

Fotografie Louk Heimans