Dudok in Parijs

Multidisciplinaire studie naar het Collège Néerlandais in Parijs, dat ontworpen is door Dudok als studentenhuis op het terrein van het Cité Universitaire in Parijs

Tussen de beide wereldoorlogen in ontstond aan de rand van Parijs een internationale studentenstad vanuit de gedachte dat een uitwisseling van verschillende culturen kon bijdragen aan de wereldvrede. Nederland was één van de deelnemende landen. Elk lid bouwde op het terrein van la Cité Internationale Universitaire aan de rand van Parijs, een studentenhuis in een landseigen architectuur. De architect Willem Marinus Dudok ontwierp voor Nederland het Collège Néerlandais.

een studentenhuis in een landseigen architectuur

Dudoks gebouw

De publicatie Dudok a Paris (1999, onder redactie van Carien de Boer-van Hoogevest) omvat een bundeling van kunsthistorische en architectonische kennis over Dudoks gebouw in Parijs ten behoeve van de restauratie. Voor de restauratie door een Franse architect is een adviescommissie in het leven geroepen met experts op het gebied van jonge monumenten en kennis van Dudok. Gijsbert van Hoogevest is één van de leden van dit comité.