De Rank

Voor de protestantse gemeente de Rank in Nieuwegein is een nieuwe kerk ontworpen door Ronnie Kuiper

in 2004 won Ronnie Kuiper de prijsvraag voor nieuwbouw van een kerk voor de PKN-gemeente De Rank in Nieuwegein en maart 2008 kon de nieuwe kerk worden geopend. Het kerkgebouw heeft een oppervlak van 800 m² en een hybride volume met gevouwen dakvlakken. Deze lijken zich als vleugels uit te slaan over de kerkgemeente.

Een plattegrond met twee bouwvolumes

Voor de opdrachtgever was het heel belangrijk om de nieuwe kerkruimte flexibel te kunnen gebruiken. Men wilde groepen kunnen ontvangen, variërend van 50 tot 400 mensen. Daartoe zijn ruimtes ontworpen, die qua omvang en sfeer verschillen en die ook in samenhang gebruikt kunnen worden. De plattegrond van de kerkzaal staat op een vijfhoek, uitlopend in een driehoekige vorm. De op deze grondslag gebouwde volumes zijn op de raakvlakken losgekoppeld waardoor twee zichtlijnen ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

Al met al: een met liefde ontworpen kerk.

Sacraal licht

Over de centrale middenas loopt een zichtlijn van west naar oost, waar het liturgisch centrum is ondergebracht. Hierboven bevindt zich de kerktoren, die als landmark uitsteekt boven de omringende bebouwing. In de hoge gevel onder de torenbekroning, bevindt zich een raam met gekleurd glas. Hier komt gefilterde daglicht binnen dat het liturgisch centrum belicht. Bij binnenkomst ervaart men de sacrale werking van deze belichting. De zichtlijnen zijn ingezet om ruimtes visueel te koppelen, ter oriëntatie en ondersteuning van de routing door het kerkgebouw. Onder het dak van het hoofdvolume steken meerdere dakvlakken uit die de vorm van de kavel volgen.

Lees hier het artikel op Architectuur.nl
Klik hier voor het artikel op Architectenweb

Fotografie Anita Giskes-Kuiper, Eye Dea