De Brug Westervoort

In opdracht van Katholieke Basisschool De Brug is in Westervoort een nieuw schoolgebouw ontworpen

Relatie tussen binnen en buiten

Het ontwerp gaat uit van een compact schoolgebouw in twee bouwlagen met een bruto vloeroppervlak van 1455 m². Het schoolbestuur wilde graag een centraal middenplein met rondom groepsruimtes. Het middenplein zou dan als een soort verlengstuk van de klasruimte kunnen fungeren. Daarom zijn de lokalen rond een centraal gelegen leerplein gegroepeerd en voorzien van flexibel in te richten verblijfsruimtes. Via grote glaspanelen opent het gebouw zich optimaal naar buiten toe. De verkeersbewegingen zijn gereduceerd door per twee lokalen een entree te maken. Het omringende terrein is ingericht als speelleerlandschap.

 

 

 

Een zeer klimaatbestendig schoolgebouw met dieptebronnering, een sedumdak en gestuurde ventilatie die reageert op de luchtkwaliteit in de lokalen.

Gezond en duurzaam

De Brug is ontworpen als een zeer klimaatbestendig schoolgebouw met dieptebronnering, een sedumdak en gestuurde ventilatie die reageert op de luchtkwaliteit in de lokalen. Met een energieprestatie die 40% onder de wettelijke norm ligt en een binnenklimaatklasse B Frisse Scholen (goed), is de Brug een gezond en duurzaam onderwijsgebouw. Om de extra klimaatvoorzieningen mogelijk te maken zijn er bijdragen geleverd door de school zelf, de gemeente en de provincie. Nu ziet de school de hiermee samenhangende voordelen niet alleen terug in een gezonde omgeving voor leerling en leerkracht, maar ook in de lagere exploitatiekosten. Het gebouw is door Agentschap NL gepubliceerd als voorbeeld van een gezond en duurzaam onderwijsgebouw. In het magazine Stedebouw & Architectuur (nr. 6 – oktober 2013) staat De Brug in de ‘Top 10 duurzame scholen’.

Download hier het artikel Top 10 duurzame scholen uit het magazine Stedebouw & Architectuur
Lees hier meer over dit project op de website van het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

Fotografie Louk Heimans