Certificaat VAWR

Van Hoogevest Architecten is lid van de branchevereniging VAWR en ERM-gecertificeerd als restauratie-architectenbureau (ERA) en ERM-gecertificeerd als Monumenten Adviesbureau (EMA)

Van Hoogevest is lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR). Dit is een actieve branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. Zie voor meer informatie over deze vereniging de website van de VAWR.

Van Hoogevest Architecten is een ERM-gecertificeerd restauratie-architect (ERA) en tevens ERM-gecertificeerd monumenten-adviesbureau (EMA). Zie voor meer informatie over de uitvoerings- en beoordelingsrichtlijnen de website van de ERM www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen/

De certificeringen zijn een waarborg dat ons bureau aan specifieke eisen voldoet die de verantwoorde omgang met monumenten vraagt.

Erkende kwaliteit

De stichting Erkende Restauratie Monumentenzorg beheert diverse erkenningsregelingen. Een erkenningsregeling bevat de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot het leveren van kwalitatief goed werk en het aantoonbaar en systematisch borgen van die kwaliteit. Van Hoogevest voldoet aan de erkenningsregeling. Als u als eigenaar van een monument op zoek bent naar een betrouwbare en vakkundige partner voor de restauratie, onderhoud of herbestemming van uw eigendom, vindt u op de website van de ERM alle informatie over gekwalificeerde marktpartijen in de restauratie.