Subsidie voor herbestemming

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met een cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober 2014 weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

Met de subsidie voor herbestemming wordt u financieel gesteund in het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van de door u beoogde herbestemming. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om gedurende zo’n onderzoek de hoogst noodzakelijke maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van uw monument, gesubsidieerd te krijgen.

U kunt subsidie aanvragen in de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2014.

Van Hoogevest Architecten kan de subsidieaanvraag kosteloos voor u verzorgen. Klik hier voor meer informatie

Foto links: Plattegrond Grote of Johannes de Doperkerk in Wageningen, haalbaarheidsstudie VHA

Inbouw Zuiderkerk Enkhuizen, foto Frank Hanswijk