Studiemiddag Rijksmuseum

Op 23 januari houdt Van Hoogevest Architecten een studiemiddag in het auditorium van het Rijksmuseum voor genodigden. Er wordt door verschillende sprekers teruggeblikt op de restauratie van het Rijksmuseumgebouw. Fons Asselbergs vertelt iets over het Grand Projet Het Nieuwe Rijksmuseum en de architectenselectie, Aart Oxenaar gaat in op het ontwerp van Cuypers en Gijsbert van Hoogevest zal, als architect van de restauratie, vertellen over zijn 12 jaren van betrokkenheid bij dit bijzondere project. Carien de Boer-van Hoogevest introduceert de sprekers en geeft een toelichting op het thema van de middag Voortbouwen op Historie. Daarna worden alle genodigden rondgeleid door het museum en wordt de middag feestelijk afgesloten met een receptie.

Fotografie Luuk Kramer