In memoriam Anton van Daatselaar

Op 29 mei 2013 is oud-directeur Anton van Daatselaar geheel onverwacht overleden op 69-jarige leeftijd. Na ruim veertig dienstjaren bij Van Hoogevest Architecten, ging hij in 2007 met pensioen en bleef nadien als extern adviseur bij het bureau betrokken tot eind 2011.

In 1965 trad hij in dienst bij het toen geheten architectenbureau ir. T. Van Hoogevest. Eerst als tekenaar, toen als opzichter en al snel als hoofdopzichter van nieuwbouwprojecten.Toen Gijsbert van Hoogevest het bureau overnam van zijn vader Teus, heeft Anton zich een nieuwe positie verworven binnen het bureau, die voortkwam uit zijn helder denkvermogen en bewezen managementkwaliteiten. Hij gaf leiding aan het Bouwtechnisch Adviesbureau dat nu is voortgezet onder de naam Bureau voor Consultancy. Samen met architect voor de nieuwbouw, Hans Verborg, kreeg hij in 1993 de gelegenheid om aandelen te verwerven in het bedrijf en werd directeur management. Naast grote restauratieprojecten als het Raadhuis van Dudok in Hilversum, het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, de Rijksmunt in Utrecht, was hij als directeur-management betrokken bij de restauratie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Zijn enorme betrokkenheid en optimisme hebben een grote bijdrage geleverd aan de groei van het architectenbureau, waarbij wij graag willen stilstaan op dit droevige moment. Op 4 juni 2013 is hij begraven op het Rooms-katholieke kerkhof naast de H. Nicolaaskerk in Baarn na een mooie uitvaartdienst onder grote belangstelling van zijn familie en vele vrienden en collega’s. Wij wensen zijn vrouw Joke van Daatselaar-Tijhuis met haar twee dochters en schoonzonen en zes kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.