Nieuw Sint-Bavo Haarlem en Nieuwe kerk Delft

Twee rijksmonumenten die door Van Hoogevest worden gerestaureerd, de Nieuwe Sint-Bavo kathedraal in Haarlem en de Nieuwe kerk in Delft, hebben een substantieel subsidiebedrag toegekend gekregen zodat het werk kan worden voortgezet. In de Nieuwe Sint-Bavo zal ook worden voorzien in een museale ruimte onderin de catacombe van de kerk, waarin de kerkschatten van het bisdom geëxposeerd zullen worden. Voor de Nieuwe kerk in Delft worden naast restauratiewerkzaamheden ook ondergronds nieuwe ruimtes ontworpen voor een verbreding van de functionaliteit van het kerkgebouw.

Kathedrale Basiliek Nieuwe Sint-Bavo

meer informatie via deze link