Nationaal Monumentencongres 2018 in Amersfoort

Onder het motto Erfgoed is van ons allemaal.. toch? vindt op 8 november 2018 het 7de Nationaal Monumentencongres plaats in de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort. Van Hoogevest Architecten draagt als erfgoedambassadeur bij aan dit erfgoed congres. Wij hopen dat u onze stand komt bezoeken, waarin folders van onze recente erfgoedprojecten voor handen zijn en een doorlopende powerpointpresentatie een impressie geeft van ons veelzijdige werk.  

De avond voorafgaand aan het congres worden rondleidingen verzorgd door diverse erfgoedambassadeurs waaronder ook Gijsbert van Hoogevest die een kijkje geeft in de zojuist gerestaureerde Kuiperij Meester aan de Hellestraat in Amersfoort.

Voor het programma op 8 november aanstaande verwijzen wij naar de website van het monumentencongres. Misschien zijn er nog kaartjes te koop. U kunt zich ook inschrijven voor workshops die 's middags worden gegeven. Bij het met u te voeren debat komen vragen aan de orde als: Erfgoed zou noodzakelijk zijn voor de vorming van onze identiteit en voor de ontplooiing van mensen. Wordt erfgoed daarmee van ons allemaal? En wordt erfgoed daarmee eigendom van de gebruiker in plaats van de bezitter? Het zijn interessante vragen die stof bieden voor een interessante discussie. Wij hopen u morgen te ontmoeten.