Voor de Cunerakerk in Rhenen is een nieuwe uitbreiding ontworpen door Ron Verduijn ten behoeve van een breder gebruik van de kerk. Daartoe wordt langs de noordbeuk van de kerk een nieuwe aanbouw gemaakt met een toegang voor mindervaliden en extra toilet- en garderobevoorzieningen. Door toevoeging van een uitgiftevoorziening wordt het zuidertransept getransformeerd tot een ontmoetingsplek. Zie de foto-animatie links.

Het aanwezige naoorlogse bankenplan voorziet in een groot aantal zitplaatsen verspreid door de hele kerkruimte. Op de plattegrond is het aangepaste bankenplan te zien, nu voornamelijk geconcentreerd in de middenbeuk. Hierdoor wordt niet alleen de ruimtelijke structuur en de kwaliteit van het kerkgebouw versterkt, maar ook een breder gebruik van de ruimte mogelijk gemaakt. Met deze hedendaagse gebruiksmogelijkheden zal de middeleeuwse Cunerakerk weer vele jaren voort kunnen bestaan.