Restauratie Andriestoren

De toren van de hervormde Andrieskerk in Amerongen wordt de komende maanden gerestaureerd. Het rijksmonument is de laatste jaren in verval geraakt, het is daardoor niet meer veilig genoeg om de toren te beklimmen.

De financiële situatie van de opdrachtgever, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, laat een volledige restauratie niet toe. Van Hoogevest Architecten heeft samen met de opdrachtgever een beperkt restauratieplan opgesteld. Afgelopen maandag, 11 augustus, is Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns begonnen met het opbouwen van de steigers.

De restauratiewerkzaamheden aan de rijksmonumentale bakstenen toren, daterend uit de zestiende eeuw, waarborgen de veiligheid voor de komende jaren en dragen bij aan een langere levensduur van de toren.

Lees meer op de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Foto links door Paul Nolens/BDU