Ambachtsdag Historisch Metselwerk

In de Kathedrale Basiliek de Nieuwe Sint Bavo in Haarlem wordt op 18 september 2014 een studiedag georganiseerd die de titel Ambachtsdag Historisch Metselwerk heeft meegekregen. De dag is nadrukkelijk bedoeld voor ambachtslieden en andere mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de restauratie van historisch metselwerk en bouwkeramiek. Het werk aan de Nieuwe Bavo in Haarlem leverde de nodige bouwstenen.

Persbericht

Hobéon organiseert op 18 september in samenwerking met Van Hoogevest Architecten en de Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem de Ambachtsdag Historisch Metselwerk. Het thema van deze dag is: restauratie van voegwerk, metselwerk en bouwkeramiek aan monumenten.

Doelgroep

De naam Ambachtsdag  is nadrukkelijk gekozen om aan te geven dat het gaat over de praktijk op de steiger en over het ambacht als kern van het restauratievak. Daarom is deze dag zowel voor uitvoerende partijen, zoals voegers en metselaars, als voor de opdrachtgevers, architecten, adviseurs en toezichthouders van belang.

Wetenschappelijk onderzoek en praktijk

Recent is oude kennis over het voeg- en metselambacht herondekt. Bij de opstelling van uitvoeringsrichtlijnen voor restauratie van voeg- en metselwerk hebben onderzoekers en uitvoerende partijen intensief samengewerkt. Deze samenwerking heeft geleid tot verrassende combinatie van oude en nieuwe kennis van het vakgebied, die goed is toe te passen in de praktijk.

Programma

Verschillende sprekers zijn uitgenodigd om in korte lezingen dit thema te belichten. De lezingen worden afgewisseld met workshops en rondleidingen door de nieuwe Bavo.

Om een zo breed mogelijk publiek aan te trekken zijn de kosten laag gehouden, namelijk 75 Euro en voor leerlingen Voeger Niveau II en Metselaar Niveau III 25 Euro.

Bekijk hier het programma van de Ambachtsdag

Inschrijven kan op de website van Hobéon tot 7 juli 2014