Uitbreiding Koninklijke Grafkelder

Op 12 december 2022 is de nieuwe uitbreiding van de Koninklijke Grafkelder onder de Nieuwe Kerk Delft opengesteld voor de pers.

Uitbreidingen

De uitbreiding van de Koninklijke Grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten is afgerond. Met deze uitbreiding wordt voorzien in ruim 20 nieuwe plaatsen en kan de eeuwenoude traditie van het bijzetten van leden van het Huis van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk worden voortgezet. Aan de aanleg van de ondergrondse uitbreiding in de monumentale Nieuwe Kerk ging een uitgebreid archeologisch onderzoek vooraf.

Archeologisch onderzoek

Sinds de bijzetting van Willem van Oranje in 1584 rusten bijna alle leden van het Huis van Oranje-Nassau met hun echtgenoten in de Koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk Delft. Aan het begin van de 17e eeuw werd het praalmonument en de grafkelder gerealiseerd, later uitgebreid met grafkelders onder de oostelijke kooromgang. Een nieuwe uitbreiding was nodig omdat de capaciteit van de oude grafkelders vrijwel is bereikt. De huidige uitbreiding is gerealiseerd onder de zuidelijke kooromgang van de kerk en staat in verbinding met de oude grafkelder via de voorhal die in 1925 is toegevoegd. In het ontwerp is ook rekening gehouden met het creëren van een nieuwe, toegankelijke ingang. Hierdoor hoeft niet langer een zerk van honderden kilo’s uit de vloer van de kerk worden gelicht om toegang te krijgen tot de grafkelder.

Van start

Eind april 2021 zijn de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe grafkelder van start gegaan. Voor de nieuwe betonconstructie van de grafkelder moest de grond worden ontgraven. Een stofdichte houten overkapping in de zuidelijke omgang beschermde het monumentale kerkinterieur en het beroemde Bätz-orgel tegen bouwstof. Via kijkgaten kon het publiek in de kerk het omvangrijke archeologische werk zien dat in de zuidelijke omgang werd uitgevoerd.

Er zijn vele interessante vondsten gedaan die ons, goed gedocumenteerd, meer vertellen over de geschiedenis van de stad Delft en haar bewoners. Na het archeologisch onderzoek is de bouwput op diepte gebracht voor de bouw van de kelderbak. Na afronding van dit werk kon de zerkenvloer weer worden teruggebracht en is het interieur van de Nieuwe Kerk met in het koor een vaste tentoonstelling over het Koninklijk Huis, weer in oude staat hersteld.

Het interieurontwerp van de Koninklijke Grafkelder wordt bepaald door een sobere en chique uitstraling waarbij de geïntegreerde verlichting ingetogen licht verspreid in de heldere gangstructuur met zijpaden waaraan de nissen grenzen voor de opstelling van grafkisten. Het binnen een jaar gerealiseerde werk is te danken aan onderstaand team dat in grote harmonie werkte aan de realisering van deze bijzondere, ondergrondse uitbreiding.

Bouw kelderAannemer Gebr. De Koning
Werkzaamheden in de kerk Den Hoed Aannemers
Constructiebureau De Prouw
DWA installatieadvies
Archeologisch onderzoek ADC Archeoprojecten
Begeleiding archeologisch onderzoek ArchAeO
Ontwerp, bouwcoördinatie, directievoering en toezicht Van Hoogevest Architecten
Fotografie nieuwe grafkelder ©RVD, Frank Hanswijk
Fotografie archeologie ©Erfgoed Delft, Marianne van der Quast