Kindcentrum Wolfsbos

In het hart van de woonwijk Wolfsbos in Hoogeveen, wordt het gelijknamige kindcentrum gebouwd dat onderdak zal bieden aan twee basisscholen De Krullevaar en De Goudvink en kinderopvang Spelerwijs. Het ontwerp van architecten Ana Magdalinoiu en Ron Verduijn is nu afgerond en op 8 maart 2019 gepresenteerd aan de pers met een schitterend filmpje van het nieuwe gebouw, dat door de architect vanuit het REVIT-model is gegenereerd. Klik hier om het filmpje op you tube te bekijken. Naar verwachting zal de bouw in juni 2019 van start gaan en kunnen de gebruikers na volgend jaar zomer worden ingehuisd.

Stedenbouwkundige situatie

Kindcentrum Wolfsbos is gelegen in een wijk die is ontwikkeld na de jaren 50. Kenmerkende eigenschappen zijn de kleinschaligheid van de woningen met een duidelijke oriëntatieen de groen- en waterstructuur, die in de toekomst nog verder wordt ontwikkeld.Het nieuwe KC Wolfsbos vormt met zijn bouwvolume en materialisering een icoon in deze klein-stedelijke omgeving. Het is een robuust bakstenen gebouw met een speelse vorm, hellende daken en open, uitnodigende gevels. Daarmee is het ook transparant gebouw dat zich opent naar buiten toe. Door de positionering op de bouwkavel is het mogelijk om rondom te voorzien in veel groen en speel- en leerplekken. In een zogenaamd ‘tiny forest’ kunnen kinderen van alles gaan ontdekken over de natuur. Twee binnendoor paden voor fietsers en voetgangers voorzien in een veilige routing. Voor kinderen die door de ouders worden afgezet is voorzien in een aparte “kiss and ride“ zone. 

Logistiek, divers en flexibel 

De interne organisatie gaat uit van het gebruik door vier clusters: de CBS “de Krullevaar“, de OBS “de Goudvink“, peuterwerk “‘t Wolfje“ en een aantal gezamenlijke functies, bestemd voor alle gebruikers. Uitgangspunten voor het ruimtelijk concept zijn dan ook diversiteit en flexibiliteit van gebruikszones. De gehele logistiek is toegesneden op een optimaal gezamenlijk gebruik van ruimtes. Daartoe zijn de gemeenschappelijke gebruiksruimtes dicht bij elkaar gegroepeerd en verbonden met de eigen domeinen van genoemde clusters. Zowel op de begane grond als op de verdieping zijn alle gebruiksclusters gelinkt aan organische, gezamenlijke ruimtes. Zo is er de mogelijkheid om al naar gelang de behoefte samen te werken of zich af te zonderen. 

Verbijzonderingen in de architectuur

Naar buiten toe manifesteert het KC zich als één, samenhangendgebouw met drie duidelijke zones. Per gebruiker zijn gebouwdelen verbijzonderd via dynamische dakvormen. Het middendeel is bestemd voor gezamenlijk gebruik en heeft een laag plat dak gekregen en transparante gevels waardoor een optimale verbinding ontstaat tussen binnen- en buitenruimte. Een grote tribunetrap met podium is in combinatie met het volledig te openen speellokaal een prettige ruimte voor gezamenlijke vieringen. Centraal gelegen zijn ook de keuken en bibliotheek. 

Duurzaamste kindcentrum van het noorden 

Het kindcentrum zal het meest duurzame kindcentrum worden van het noorden: gasloos, bijna energieneutraal, Frisse Scholen Klasse B. Het gebouw en de installaties vormen één geheel door middel van betonkernactivering die het verwarmen en koelen van de ruimtes verzorgt. Het schilddak is gedekt met zonnepanelen die overdag voorzien in het volledige energieverbruik. Het waterleidingnet van WMD is de energiebron voor de warmtepomp die de verwarming en koeling van het gebouw verzorgt. Door optimale luchtdichting in combinatie met een optimale isolatieschil kan een zeer laag energieverbruik worden gerealiseerd. In het interieur zijn de betonnen wanden en vloeren bekleed met rubberwood, een restproduct van de rubberindustrieen daarmee uitermate duurzaam. De keuze voor dit materiaal is niet alleen een esthetische, maar past ook binnen de duurzaamheidsvisie van ons bureau.

Impressies en film Van Hoogevest Architecten