Klein Hekendorp

Brede school Klein Hekendorp is ontworpen in opdracht van de Gemeente Oudewater. Het nieuwe schoolgebouw herbergt de Rooms-Katholieke basisschool Sint Jozef en de openbare Jenaplanschool Klavertje 4. Met een omvang van 2.605 m² omvat de nieuwbouw 17 groepen, 2 speellokalen en buitenschoolse opvang. De school is eind 2012 geopend.

Schoolgebouw met twee gezichten

Het nieuwe schoolgebouw is gelegen tussen een prachtig park aan de ene kant en een woonwijk aan de andere kant. Deze stedenbouwkundige setting is terug te vinden in een gedifferentieerde gevelopbouw. Aan de parkzijde zijn transparante glasgevels ontworpen met kleurrijke vakken. In aansluiting op de woonwijk zijn meer gesloten, gemetselde gevelwanden gemaakt met recht gesloten vensters. Op deze manier heeft Klein Hekendorp twee gezichten gekregen die de unieke ligging tussen park en woonwijk weerspiegelen.

 

 

 

een helder en stoer gebouw.

Helder en stoer gebouw

Het schoolgebouw is vormgegeven als een helder en stoer gebouw, waarin alle gebruikers een eigen gezicht hebben gekregen. Achter de grote ramen in de gemetselde gevels aan de straatzijde bevinden zich de klaslokalen, die grenzen aan een dynamisch onderwijsgebied met leerpleinen ingericht als speelleerlandschap.

Fotografie Frank Hanswijk