Joriskerk Amersfoort

De middeleeuwse Sint-Joriskerk in Amersfoort is gerestaureerd en in het interieur zijn nieuwe voorzieningen ontworpen voor een breder gebruik van de kerk

In 2011 is de Amersfoortse Sint-Joriskerk weer heropend na een intensief cascoherstel. In de houten kappen bevonden zich vanwege het vochtige klimaat dierlijke aantasting en zwam. De verzwakking van de kap had ook gevolgen voor het onderliggende muurwerk dat bij de overgang naar de gewelven ernstig was gescheurd. Aan de buitenzijde zijn ook de slechte natuurstenen onderdelen aan het zuidportaal vervangen in nieuwe natuursteen. In de kerk zijn nieuwe voorzieningen ontworpen voor een breder gebruik van de Sint-Joriskerk.

Klik hier voor de projectpagina over de nieuwe inbouw in de Sint-Joriskerk

Fotografie Jos Stöver en Frank Hanswijk