de Puntenburg

Het Rijksmonument van de voormalige Industrie en Huishoudschool aan de Laan van Puntenburg in Utrecht is herbestemd tot brede school

De voormalige Industrie en Huishoudschool aan de Laan van Puntenburg in Utrecht heeft een moderne, strakke vormgeving naar ontwerp van architect ir. H.F. Mertens. Het gebouw werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1941 in gebruik genomen.

Een modern schoolgebouw

In 2005 kreeg Van Hoogevest Architecten opdracht om de school te restaureren en te verbouwen tot een modern schoolgebouw voor basisonderwijs, kinderopvang en ROC. In 2009 is de renovatie en heringebruikname van de voormalige huishoudschool afgerond. Het ontwerp gaat uit van het behoud van de monumentale structuur en uitstraling. De rationele grondslag van het gebouw vormt de onderlegger voor een nieuw eigentijds gebruik van dit jonge monument. In de publicatie Scholenbouwatlas (2015) wordt de Puntenburg behandeld, evenals twee andere monumentale schoolgebouwen die door Van Hoogevest Architecten zijn aangepast ten behoeve van een brede leeromgeving.

Fotografie Petra Appelhof
Fotografie Louk Heimans (meer foto’s)