Op 7 november wordt in Amare in Den Haag een informatiemarkt georganiseerd voor iedereen die meer wil weten over de renovatie van het Binnenhof. Klik op deze link voor tijd en locatie. In Amare is ook een stand ingericht over kleuronderzoek. Architectuurhistoricus Carien van Hoogevest zal u bijpraten over het kleuronderzoek in het voormalige Departement van Justitie, het gebouwdeel van de Tweede Kamer dat naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten wordt gerenoveerd. In het trappenhuis naast de monumentale bibliotheek is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf kleuronderzoek gedaan door Judith Bohan. Doel was om vast te stellen wat bewaard is gebleven van de oorspronkelijke, negentiende-eeuwse decoratie. Op één van de gewelven in het trappenhuis kwam een prachtige rankversiering tevoorschijn, tot dan aan het zicht onttrokken door latere, pasteuze overschilderingen in unikleuren. Naast deze figuratieve beschildering is een gedifferentieerd kleurenpalet teruggevonden dat met verschillende accentkleuren de architectuur versterkt. De samenhang tussen geschilderde kleuren en materiaalkleuren getuigt van een Gesamtkunstwerk, dat nu als zodanig niet meer leesbaar is. Recent is door decoratie- en restauratieschilder Jojanneke Post een gewelfvlak in het trappenhuis bij de bibliotheek voorzien van een proefreconstructie van de negentiende-eeuwse decoratie. Splinter Chabot kreeg alvast een preview en werd samen met zijn cameraploeg op de steiger ontvangen door het onderzoeks- en schilderteam. Zijn aanstekelijke enthousiasme over de deelreconstructie die nu nog ligt ingebed tussen de felblauw geschilderde gewelfvelden – een recent aangebrachte kleur – kun je in december gaan bekijken in het televisieprogramma “Ondertussen aan de Hofvijver”. Meer informatie over het Tweede Kamer-project staat te lezen op onze projectpagina.