restauratie en eerherstel voor de Kathedrale Basiliek Sint Bavo

Al vanaf 2001 is Van Hoogevest Architecten als restauratiearchitect betrokken bij het herstel van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem, het op één na grootste kerkgebouw van Nederland. In 1895 is de kathedraal ontworpen door Jos Cuypers (1861-1949), zoon van de architect van het Rijksmuseum Amsterdam, Pierre Cuypers. Pas in 1930 kon het westwerk met de torens worden gerealiseerd in de stijl van de Amsterdamse School. Evenals de bouw wordt nu ook de restauratie in fasen uitgevoerd.

Restauratiewerk in fasen uitgevoerd

Afhankelijk van subsidiestromen wordt herstel uitgevoerd aan de kerk: Eerst is de Plebanie gerestaureerd, daarna de koorkapellen. In september 2012 heeft het Kabinet via de zogenaamde Kanjerregeling een substantieel subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor de restauratie van 6 grote monumenten, waartoe ook de Kathedrale basiliek Sint-Bavo behoorde. In opdracht van de Stichting Restauratie Kathedrale Basiliek St. Bavo kan nu een integraal herstel worden uitgevoerd. In de periode 2012 tot begin 2015 zijn met deze gelden en een eigen bijdrage van de opdrachtgever, het koor en het transept gerestaureerd. Momenteel wordt gewerkt aan het schip. Onderdeel daarvan is de plaatsing van nieuwe glas-in-loodramen naar ontwerp van beeldend kunstenaar Jan Dibbets.

Koor en transept

Het restauratiewerk omvat bouwtechnisch herstel van daken, goten, baksteen, natuursteen en glas-in-loodramen. In het kerkgebouw zijn vele bijzondere geglazuurde vormstenen toegepast, waarvan een deel niet meer in goede staat. De nieuwe vormstenen worden gemaakt door een Duitse firma die dergelijk ambachtelijk werk nog goed beheerst. Naast bouwtechnisch herstel gaat het restauratieplan uit van reconstructie van verloren gegane onderdelen. Zo wordt op basis van onderzoek de oorspronkelijke kleuruitmonstering teruggebracht. Vooral aan het exterieur blijkt dit palet verrassend kleurrijk te zijn geweest. Keuzes en beslissingen over deze reconstructie worden getoetst door een klankbordgroep met deskundigen.

Kathedraal Museum

In de crypte onder het koor van de kathedraal is de ruimte geschikt gemaakt voor museaal gebruik. Daartoe zijn nieuwe installaties ingebracht voor klimaat, maar ook een nieuwe fraaie verlichting. Op 25 maart 2015 vond de officiële opening plaats van dit zogenaamde Kathedraal Museum. Hier kunt u de kostbare museumstukken van het Bisdom Haarlem bekijken en is op borden de geschiedenis van de Bavo en de restauratie in woord en beeld geïllustreerd. Ook andere ruimtes onder het koor zijn functioneel gemaakt ten behoeve van een breder gebruik van de kathedraal.

Fotografie Margareta Svensson