Willibrordschool

Van Hoogevest Architecten ontwerpt een uitbreiding van de Willibrordschool in Vleuten. Die sluit aan op een eerdere uitbouw van het bureau. De twee delen vormen samen een compleet geheel waarin klassikaal onderwijs centraal staat.

Het schoolgebouw, een rechthoekig volume van twee bouwlagen, is centraal gelegen in de oude dorpskern van Vleuten. Het vormt samen met de Willibrordkerk een baken in het groene hart van de wijk. Het oude bouwdeel uit de jaren zestig heeft de houdbaarheidsdatum bereikt. Vanwege ruimtegebrek staan er noodlokalen op het schoolplein. De nieuwbouw huisvest twaalf lokalen, kantoren, een teamkamer, kinderdagverblijf en een BSO.

Van nieuwbouw naar nieuwere bouw

De nieuwbouw wordt een voortzetting van de uitbouw uit 2005. Het ruimtelijk concept van de bouwdelen sluit op elkaar aan, de dakvorm en het materiaalgebruik komen overeen. Op afstand oogt het gebouw als één bouwvolume, terwijl nieuw- en oudbouw wel van elkaar zijn te onderscheiden in materialisering en detaillering.

De verschillende kleuren baksteen van de oudbouw komen gespiegeld terug in de nieuwbouw. De buitengevel van rode baksteen wordt onderbroken door de vensterpartijen met terugliggende gemetselde delen in een mix van kleuren die ook in de oudbouw voorkomt. Zo vormt de gevel een dynamisch geheel in plaats van een massaal blok. De gemetselde buitenmuren en grote gevelopeningen hebben een natuurlijke uitstraling, passend bij de groene omgeving. De overgang van het oude naar het nieuwe blok wordt gemarkeerd met een smal terugliggend volume in donkerbruine gevelsteen.

Kleinschalige opzet met nevenentrees

Ook in het interieur is gezocht naar een goede aansluiting op de bestaande structuur. De kinderen ervaren dezelfde kleinschalige ruimtelijke opzet en kunnen dus op dezelfde manier de weg vinden. Net als in het bestaande deel is het metselwerk in het zicht behouden. De overgang van nieuw naar oud wordt gemarkeerd met een andere vloerafwerking, van lichtgrijs naar oranje.

De gebruikers waren erg tevreden over de opzet van de uitbreiding uit 2005, waarbij nevenentrees voorzien in entrees per vier lokalen. Elke ingang geeft toegang tot twee lokalen op de begane grond en twee op de eerste verdieping. De leerpleinen in het midden van de school worden daardoor gevrijwaard van verkeer.

In combinatie met rustige tinten zoals lichtgrijs en smaragdgroen wordt een warm en eigentijds kleurenpalet ingezet. In het centrale hart van de ruimte zijn groen gebeitste multiplexplaten verwerkt. In het interieur is aandacht voor de historie van Vleuten middels een grote fotowand.

Onderwijs

Het onderwijs in de Willibrordschool is klassikaal georganiseerd. De kleinschalige entrees benadrukken het belang van het klaslokaal. Naast de lokalen is er een speellokaal voor activiteiten. Per vier lokalen kunnen leerlingen werken en knutselprojecten exposeren bij de rustige leerpleinen. Met werkbladen en zitbanken wordt de verbinding met buiten gezocht. De school legt ook grote nadruk op het welzijn van de docent. Er is een grote teamkamer waar docenten in rust kunnen verblijven.

Opdrachtgever: Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Architecten: Van Hoogevest Architecten
Installatieadviseur: BBP Advies
Constructeur: Croes
Lichtadviseur: BBP Advies
Bouwfysica/brandveiligheid: LBP | Sight,
BVO Nieuwbouw: 1828 m2, totaal (bestaand en nieuw): 4068m2
Renders: Van Hoogevest Architecten