Utrecht Homeruslaan

Het gymnasium aan de Homeruslaan in Utrecht is herbestemd tot basisschool, naar ontwerp van Tanja Wendt

In 1932 werd het monumentale gebouw voor het Stedelijk Gymnasium aan de Homeruslaan in Utrecht ontworpen door stadsarchitect J.I. Planjer. In 2011 verhuisde het gymnasium vanwege ruimtegebrek naar een andere locatie en kwam het monumentale pand vrij voor een andere bestemming. De nieuwe gebruiker diende zich aan in de Maliebaanschool voor basisonderwijs. In opdracht van de Gemeente Utrecht is het voormalige gymnasium aangepast ten behoeve van dit nieuwe gebruik met 17 groepsruimtes, een speellokaal en 4 ruimtes voor buitenschoolse opvang.

17 groepsruimtes, een speellokaal en 4 ruimtes voor buitenschoolse opvang.

Herstel

Uitgangspunten voor herbestemming waren integratie van het nieuwe leerplan met een optimaal behoud van de waarde van het Planjermonument. Zo werd de oorspronkelijke aanleg hersteld door een aanbouw uit 1995 te verwijderen en een oorspronkelijke vide op de tweede verdieping te reconstrueren. Wijzigingen in de plattegronden zijn zoveel mogelijk binnen de bestaande bouwkundige structuur doorgevoerd. De karakteristieke puien zijn hersteld en voorzien van monumentenglas. Om de school goed te kunnen laten functioneren werden de relatief kleine lokalen van 39m² vergroot door samenvoeging van drie lokalen tot twee met ertussenin een spreekruimte. De (ventilatie)installaties zijn volledig uit het zicht ingebracht. Door deze zorgvuldig te ontwerpen, konden ventilatieroosters in de gevel worden voorkomen. Alle groepsruimtes zijn voorzien van vloerverwarming.Het schoolgebouw is integraal toegankelijk gemaakt door een lift in te passen en door een extra ingang te realiseren met een betonnen hellingbaan. De uitvoering vond plaats in twee fases zodat het pand in gebruik kon blijven.

Fotografie Frank Hanswijk