St. Michaëlskerk Zwolle

8 september 2018 is het werk in uitvoering gekomen aan de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle naar ontwerp van architect Ron Verduijn. Inrichting en de routing door het kerkgebouw zal worden aangepas

Op 8 september 2018 is het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van het ontwerp voor herinrichting van de Grote- of Sint Michaëlskerk in Zwolle. Van de Stichting Grote Kerk Zwolle kregen wij opdracht een visie te ontwikkelen op aanpassing van het gebouw ten behoeve van het hedendaagse, bredere gebruik van de kerk als Academiehuis. Het daaruit voortvloeiende ontwerp van architect Ron Verduijn wordt nu fasegewijs uitgevoerd. Van Hoogevest Architecten geeft ook invulling aan het projectmanagement en het toezicht tijdens uitvoering. Dat werk wordt gedaan door projectleider erfgoed Jos Snoek.

Verleden, heden en toekomst 

De middeleeuwse Sint Michaelskerk is icoon van de Hanzestad Zwolle en heeft een beeldbepalende hoge monumentwaarde. In de eerste eeuwen fungeerde deze middeleeuwse stadskerk als een overdekt plein, een bruisend middelpunt van de stad. Na de reformatie is de kerk een protestantse preekkerk geworden en gevuld met een groot aantal banken. De architect onderzocht de waarden van en kansen voor deze bijzondere stadskerk. Op basis van dit onderzoek wordt nu een reeks van subtiele ingrepen gedaan die verleden en heden verbindt met de toekomst. Je zou kunnen zeggen dat In het ontwerp de intrinsieke monumentwaarden van het kerkgebouw zijn benut om de wensen van deze tijd te faciliteren.

In de eerste eeuwen fungeerde deze middeleeuwse stadskerk als een overdekt plein, een bruisend middelpunt van de stad.

De middeleeuwse Sint Michaelskerk is icoon van de Hanzestad Zwolle

Nieuwe logistiek 

De Michaëlskerk vormt nu min of meer een obstakel tussen twee pleinen aan de noord- en zuidzijde van de kerk. Het ontwerp gaat uit van heropening van het noord- en zuidportaal zodat een route ontstaat door de kerk die beide pleinen met elkaar verbindt. Een volgende ingreep is een sterke reductie van het meubilair waardoor de oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteit weer leesbaar wordt en er mogelijkheden ontstaan voor hedendaags gebruik. Voor inpassing van faciliteiten zoals voldoende sanitair en bergruimte en een professionele keuken worden voorzieningen ingebracht ter weerszijden van de consistorie. Het zijn de eerste drie ingrepen die de komende tijd gerealiseerd zullen worden.

Renders Van Hoogevest Architecten