OBO De Watertoren

In Utrecht wordt op 27 november 2015 het nieuwe schoolgebouw voor OBS De Watertoren aan de Wezerdreef officieel geopend door wethouder Kreikamp. Het ontwerp van Ronnie Kuiper valt op door zijn organische vorm te midden van de kenmerkende orthogonale structuur in de naoorlogse hoogbouwwijk Overvecht.

In de nieuwe school zijn acht groepsruimten, twee speellokalen, kleedkamers, een aula, een teamkamer, een ouderlokaal en een groepsruimte voor de voor- en vroegschoolse opvang (VVE) ondergebracht. De aula met een grote, multifunctionele keuken ligt als spil in het midden van de school. Dit is de centrale ontmoetingsplek voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

De twee speellokalen op de benedenverdieping zijn met een flexibele scheidingswand eenvoudig te koppelen tot één grote ruimte voor bewegingsonderwijs. Ook is deze ruimte met behulp van de flexibele paneelwand aan de aula te koppelen, voor grote bijenkomsten in de school. De grote trap in de aula kan dan functioneren als tribune.

De groepsruimten op beide verdiepingen zijn aangesloten op leerpleinen. Om de leerpleinen rustig te houden zijn er nissen voor de garderobes en de toiletruimten gemaakt. Multifunctionele garderobekasten zijn aan de achterzijde tevens als werkplek te gebruiken. In het ontwerp zijn transparantie en overzicht belangrijke uitgangspunten geweest. Er is veel daglicht in het gebouw aanwezig en er is maximaal contact tussen de verschillende ruimten gecreëerd. Toch is er ook ingespeeld op de behoefte aan rust. In de groepsruimten voor de bovenbouw zijn kleinere ‘verwerkingsruimten’ ontworpen, waar de leerlingen in kleine groepjes rustig kunnen werken. In het ‘open lucht lokaal’ (de daktuin op de speellokalen) leren de leerlingen over natuur en milieu. Hier kunnen ze hun eigen moestuin onderhouden en de veranderingen van het vegetatiedak bijhouden.

Ronnie Kuiper heeft gekozen voor zeer onderhoudsvriendelijke materialen. De gevels zijn opgebouwd uit metselwerk dat refereert aan de structuur van berkenschors. Er zijn geen boeidelen toegepast. De buitenkozijnen zijn gemaakt van aluminium en de binnenkozijnen van robuust hout. De frisse kleuren in de school zijn in overleg met de gebruikers bepaald. Door de positionering van het gebouw, de raamopeningen en een groot dakvenster wordt daglicht optimaal benut.

In de school wordt er geventileerd op basis van de CO2-waarde in de ruimte en er wordt warmteterugwinning toegepast. Er is gekozen voor zeer energiezuinige LED verlichting in combinatie met aanwezigheidsdetectie.

OBS Overvecht (OBO) is een Vreedzame School en heeft sinds 2014 het predicaat Excellente school. Het nieuwe schoolgebouw heeft de naam De Watertoren gekregen, verwijzend naar de watertoren aan de Neckardreef in de wijk.

Fotografie door Frank Hanswijk