Molenweg Gezondheidscentrum Enkhuizen

Aan de Molenweg in Enkhuizen is een nieuw gezondheidscentrum gebouwd, naar ontwerp van Ronnie Kuiper

Aan de Molenweg in Enkhuizen is een nieuw gezondheidscentrum gebouwd, naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten. Dertien gebruikers in de eerste en tweedelijns gezondheidzorg vinden hier onderdak, waaronder huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek, maar ook medische specialistische zorg van het Westfriesgasthuis, Omring Thuiszorg, GGZ, Diabetes Zorgsysteem Westfriesland, Dieet Compleet, podologie, logopedie en ergotherapie. Met een gedifferentieerde gevelarchitectuur sluit het nieuwe centrum naadloos aan bij de bestaande bebouwing en de historisch gegroeide stedelijke context.

Typologisch sluit de nieuwbouw aan bij het oude postkantoor met postkoetsen en stallen, die hier in vroeger tijden hebben gestaan.

Stedenbouwkundige structuur

Kenmerkend voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Enkhuizen is de gedifferentieerde bebouwing aan de hoofd en zijwegen, met een hogere bebouwing aan de hoofdwegen. Hierdoor is het makkelijk oriënteren in de stad. Het nieuwe gezondheidscentrum in de Boerenhoek op de hoek van de Molenweg en de Postweg sluit aan bij deze heldere stedenbouwkundige structuur van Enkhuizen. Zo heeft de nieuwbouw verschillende bouwhoogtes gekregen. Aan de Molenweg twee bouwlagen met een kap, terwijl aan de minder prominente Postweg de bouwhoogte is beperkt tot één bouwlaag met een kap. De gevelgeleding is ontworpen vanuit het bestaande grid van de omringende bebouwing, dat ook maatgevend is voor de gekozen beukbreedte. Typologisch sluit de nieuwbouw aan bij het oude postkantoor met postkoetsen en stallen, die hier in vroeger tijden hebben gestaan.

Fotografie Frank Hanswijk

Lees het artikel op Architectenweb
Bekijk de video van de bouw
Bekijk de video van de opening en de open dag
Bekijk de website van het Gezondheidscentrum
Bekijk de brochure van het Gezondheidscentrum