IKC Juliana Barneveld

In november 2018 is het Integraal Kindcentrum Juliana in Barneveld naar ontwerp van architect Ron Verduijn, geopend door burgemeester van Dijk

Opdrachtgever Stichting Hervormde Scholen Barneveld, BVO IKC 1376 m2, Architect Van Hoogevest Architecten, Aannemer Burglandbouw bv, Constructeur Snetselaar bv, installaties Adviesbureau Bongers/Jansen

Klik hier voor het meest recente artikel in de Barneveldse Krant

Het in november 2018 geopende Integraal Kindcentrum Juliana, ontworpen door architect Ron Verduijn, ligt aan de noordwestelijke rand van Barneveld. In verband met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk houdt de nieuwbouw rekening met een verdubbeling van het bouwvolume in de komende tien jaar. Het gebouw is daartoe ontworpen met een vaste kern waarin alle hoofdfuncties zijn ondergebracht en twee vleugels die gemakkelijk zijn uit te breiden zonder aantasting van het hoofdprincipe. Ook de decentraal geïntegreerde klimaatinstallatie kan bij uitbreiding eenvoudig worden aangepast.

Geborgenheid en openheid

Het was een grote wens van de opdrachtgever en gebruikers om in hun nieuwe schoolgebouw twee kernwaarden van hun pedagogische visie – geborgenheid en openheid – terug te zien. Die waarden zijn door de architect vertaald in een combinatie van het archetype van een huis (geborgenheid) en een paviljoen (openheid). Nu het gebouw klaar is voelt het voor de gebruikers – een basisschool, kinderopvang en peuterschool – verrassend passend, precies zoals zij het zich hadden voorgesteld en dat is het grootste compliment dat je als architect kunt krijgen.

Ruimtelijkheid en logistiek

De gebruikers wilden graag een rustig, harmonieus, uitdagend en ruimtelijk gebouw. De architect heeft deze wensen vertaald in een gebouw dat ontworpen is vanuit een orthogonale structuur. Hierdoor zijn spannende zichtlijnen gecreëerd die binnen en buiten, boven en beneden met elkaar verbinden. De logistiek is helder en duidelijk: De hoofdingang wordt gebruikt door de kinderen van 0-8 jaar; de ‘plein-entree’ over het grote binnen/buitenpodium wordt gebruikt door de kinderen van 8-12 jaar. De routing door het gebouw werkt intuïtief. De hoge hal vormt het hart van de school en staat symbool voor de samenhang en verbinding tussen de peuters, kleuters en oudere leerlingen. In het gebruik vormt het podium in de hal, dat van binnen naar buiten toe doorloopt een belangrijk functioneel onderdeel. De kleuren zijn rustig gehouden door toepassing van overwegend grijs- en wittinten in gietvloeren, wanden en plafonds.

Toekomstbestendig

Door de gekozen opzet van een hoofdvorm met uitbreidbare vleugels is het IKC toegerust op een uitbreiding in de toekomst. Qua plattegrond zijn de ruimtes flexibel te gebruiken. In de grote centrale hal is de ruimte te splitsen door vouwwanden. Zijn deze dicht dan ontstaat daarachter een speellokaal voor de onderbouw. Aan de zijkant is een extra ingang gemaakt voor de kinderopvang zodat ook zij hier gemakkelijk gebruik van kunnen maken. De lokalen op de verdieping lijken op zolderkamers door het schuine dak dat akoestisch goed werkt. Tussen de lokalen is voorzien in aparte ruimtes, die geschikt zijn voor instructie aan kleine groepjes. Zo zijn er mogelijkheden voor klassikaal onderwijs en individueler onderwijs en grotere ruimtes voor onderwijs in de centrale ‘huiskamer’ op de begane grond.

Duurzaam schoolgebouw

De klimaatinstallatie zorgt voor zowel koeling, verwarming – opgewekt via een omkeerbare waterpomp – als mechanische ventilatie. Het systeem werkt volgens het VRF-principe dat door koppeling van WTW-units en Ventilatorconvectoren het gehele klimaat beheerst. De installatie werkt volledig op elektriciteit die wordt gegenereerd via zonnecollectoren. Deze zijn over de gehele breedte en hoogte van het zuidelijk dakvlak aangebracht. Aan de koele noordzijde zijn veel dakramen ingebracht die gebruikt kunnen worden voor spuien. De daglichttoetreding is hierdoor optimaal, ook voor de onderliggende ruimten. Met IKC Juliana is een uiterst duurzaam schoolgebouw ontworpen dat ruimschoots voldoet aan de gehanteerde normen Frisse Scholen Klasse B.

Fotografie Frank Hanswijk