Dr. Bosschool Utrecht

In Utrecht is de Dr. Bosschool, karakteristiek voor de wederopbouwarchitectuur, gerenoveerd en uitgebreid

In april 2015 is in Utrecht de Dr. Bosschool heropend. Deze openbare basisschool is gelegen in de Staatsliedenbuurt en dateert uit de jaren vijftig. Met oog voor de karakteristieke wederopbouwarchitectuur is een ontwerp gemaakt voor renovatie en uitbreiding van de school. De omvang is nu 3.390 m² bvo voor 21 groepen, 2 speellokalen, een gymzaal, een VVE-ruimte en buitenschoolse opvang. Hiermee is het aantal lokalen verdubbeld waardoor nu alle leerlingen van de Dr. Bosschool op één locatie kunnen worden ondergebracht. Opdrachtgever is de Stichting Primair Onderwijs Utrecht (SPO Utrecht).

Uitbreiding en inbreiding

Door uitbreiding en slimme inbreiding zijn nieuwe leer- en speelruimtes gemaakt met behoud van de bestaande structuur. Zo is op het voormalige open middenterrein een uitbreiding gemaakt voor twee nieuwe speellokalen met daarboven, in een uitkragend bouwdeel, een nieuwe gymzaal. De twee speellokalen kunnen worden samengevoegd tot één grote ruimte met podium en is daarmee flexibel te gebruiken. Onder een eerdere uitbreiding op palen is de open ruimte dichtgemaakt voor integratie van twee nieuwe lokalen. Door het verlengen van de gevel en ‘oplichten’ van het dak konden extra (dak)ramen worden gemaakt zodat de zolderverdieping nu ruim daglicht heeft voor nieuwe groepsruimtes. De gangen zijn omgebouwd tot uitloopzone met moderne leerpleinen. De oude gymzaal is voorzien van een nieuwe verdieping en omgevormd tot personeelsruimtes en kleedkamers.

 

 

 

 

Schakeldomeinen

In de school zijn zogenaamde schakeldomeinen gecreëerd. Met flexibele meubels naar ontwerp van STOOM Architectuur, kunnen leslokalen, speellokalen en werkplekken na schooltijd worden veranderd in aantrekkelijke opvangruimtes voor kinderen. Twee onderbouwlokalen en de VVE-ruimte kunnen worden omgebouwd tot huiskamers en twee spreekkamers kunnen worden gebruikt als atelier en chillplek voor de grotere kinderen.

Ook is er veel aandacht besteed aan het buitengebied. Op het schoolplein zijn drie zones ontworpen voor bewegend, waarnemend en tactiel spelen.

Fotografie Luuk Kramer