Bloemendaal Adelbertkapel

Op 15 oktober is de Adelbertkapel in Bloemendaal heropend na de restauratie onder leiding van Van Hoogevest Architecten

Nu de restauratie van de Adelbertkapel is afgerond wordt de kapel op 15 oktober 2015 heropend door het Bestuur van de Rooms Katholieke Begraafplaats Adelbert. De Adelbertkapel is in 1923 ontworpen als kerkhofkapel door de Franse Benedictijner monnik Dom Paul Bellot (1876 – 1944) in expressionistische baksteenstijl. Later kreeg de kapel ook andere functies. De verschillende gebruikers hebben vrij ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in het interieur die bij de recent afgeronde restauratie weer ongedaan zijn gemaakt. Nu is de oorspronkelijke uitmonstering in al zijn rijkheid weer te voorschijn gekomen.

Cementtegelvloer

Zo is de later ingebrachte betonvloer verwijderd waardoor een mooie cementtegelvloer tevoorschijn kwam in vele kleuren. De vloer was ernstig gescheurd en is prachtig gerestaureerd door aannemer Ton Wallaard.

De Adelbertkapel is in 1923 ontworpen als kerkhofkapel door de Franse Benedictijner monnik Dom Paul Bellot.

Katholieke kapel

Op basis van kleuronderzoek door Anne-Marie Ten Cate is het originele kleurenpalet teruggebracht op alle houten onderdelen. De prachtige kroonluchter, die lange tijd lag opgeslagen in de schuur, is gerestaureerd door Ben Demmers en hangt nu weer in het midden van de kapelruimte. Al deze stappen konden worden gezet omdat de kapel weer als katholieke kapel in gebruik genomen zal worden met een bredere bestemming.

Naast stilteruimte en een plek voor herdenking van diegenen die zijn gestorven, zal in het toekomstig gebruik ook plaats zijn voor concerten en kleinschalige plechtigheden. Daartoe zijn comfort verhogende maatregelen genomen, zoals vernieuwing van de verwarmingsinstallatie, maar ook vernieuwing van de elektra.

 

 

 

 

 

 

 

Exterieur

Aan het exterieur zijn de oude hemelwaterafvoeren vernieuwd in duurzaam materiaal, de gevels gereinigd en is er een nieuwe bestrating aangelegd. De Adelbertkapel ligt er weer bij als een parel tegen de duinen van Bloemendaal. Het werk is begeleid door onze projectleider Huib Koudstaal, die ook betrokken is bij de restauratie van de Nieuwe Sint Bavo kathedraal in Haarlem.

Fotografie Frank Hanswijk